Wat doen onderzoeksfinanciers, zoals ZonMw, aan het verbeteren van de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van onderzoek? The Lancet publiceerde op 9 maart 2017 over de uitkomsten van een inventarisatie onder elf onderzoeksfinanciers in negen landen, waaronder Nederland.

ZonMw scoorde positief op het betrekken van patiënten in onderzoek.  En er is waardering voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken. Verbeteringen zijn te behalen wanneer we onderzoeksprotocollen beter transparant maken.

Vier aspecten

Het onderzoeksteam, onder leiding van Dr Mona Nasser van Plymouth University Peninsula, bekeek de websites van de 11 nationale onderzoeksfinanciers in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, de VS, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Denemarken en Noorwegen. Ze beoordeelden vier aspecten van ‘Research waste’: zijn patiënten en het bredere publiek betrokken, zijn systematische reviews van bestaande kennis verplicht vóór de start van nieuw onderzoek, is er openbare toegang tot onderzoeksprotocollen van afgerond en lopend onderzoek, zijn er middelen beschikbaar voor het verbeteren van onderzoekspraktijken?

Wetenschappelijke kwaliteit

Sinds een aantal jaar woedt een fundamenteel, internationaal debat over het doel, de taak en richting van de wetenschap, waarbij het hele onderzoeksysteem onder de loep wordt genomen. Zo publiceerde The Lancet in 2014 een serie artikelen waarbij meer dan veertig auteurs uit dertien landen waren betrokken. Hierin werden dringende kwesties aan de orde gesteld: de keuze van wetenschappers voor thema’s die lage maatschappelijke prioriteit hebben, toepassing van verkeerde onderzoeksmethoden en het weglaten uit publicaties van onwelgevallige resultaten.

Internationale uitwisseling

Internationaal letten onderzoeksfinanciers bij het toekennen van subsidies steeds meer op wetenschappelijke kwaliteit én maatschappelijke relevantie. ‘Goed onderzoek kan tegenwoordig niet zonder aandacht voor kwaliteit, maatschappelijke impact, integriteit en efficiency’, zegt Henk Smid, directeur ZonMw hierover. Maar de mate waarin hieraan wordt gewerkt is divers, blijkt uit de inventarisatie van Nasser. Internationale uitwisseling en samenwerking is van groot belang. Coauteur Sir Iain Chalmers van de James Lind Initiative zei hierover: “I am delighted that NIHR, in partnership with Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI) in the US and ZonMw in The Netherlands, has convened international discussions with other funding agencies about ways to add value and reduce waste in research.” De eerstvolgende bijeenkomst is gepland in juni 2017 bij ZonMw in Nederland.

Meer informatie:

Meer informatie bij ZonMw

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website