Hoe zorg je ervoor dat kinderen zo min mogelijk te lijden hebben onder een scheiding? En welke ondersteuning kun je daar als wijkteam, gemeente of andere professional bij bieden? De Wegwijzer Kind en scheiding maakt het preventieve aanbod inzichtelijk en is voor iedereen gratis en online beschikbaar.

Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 thuiswonende kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Deze kinderen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van gedrags- en sociaal-emotionele problematiek (internaliserend en externaliserend) en problemen bij het functioneren op school en sociale contacten. Het is belangrijk dat deze kinderen bijtijds de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en dat hun stem gehoord wordt.

Wegwijs in het preventieve aanbod

De wegwijzer geeft een overzichtelijk en actueel beeld van programma’s voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders. De programma’s richten zich voornamelijk op het leren omgaan met de scheiding en het voorkomen van emotionele, sociale en gedragsproblemen. Op deze manier kan preventief worden gewerkt aan het welzijn van kinderen, zodat zij zo min mogelijk problemen ervaren rondom de scheiding van hun ouders. 

De Wegwijzer Kind en scheiding: voor wie en wat?

De wegwijzer is bedoeld voor meerdere doelgroepen. De wegwijzer biedt beroepskrachten en uitvoerders inzicht in het aanbod. Ze kunnen ouders doorverwijzen of zelf programma’s en initiatieven inzetten in hun werk. Beleidsmakers en bestuurders kunnen de wegwijzer benutten om geschikt aanbod te vinden, te inventariseren of te verbeteren. En het helpt hen om ouders te informeren over het aanbod. Ouders kunnen ook zelf via de wegwijzer een beeld krijgen van het aanbod en wat zij zelf graag zouden willen. Tenslotte kunnen onderzoekers en wetenschappers de wegwijzer raadplegen om een overzicht te krijgen van bestaande programma’s en wat werkt voor deze doelgroep. Dit kan als aanzet dienen voor verder onderzoek.

ZonMw-programma Zorg voor Jeugd

Via het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd is de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd om de werkzaamheid van behandelingen en signaleringsinstrumenten te achterhalen. Het is belangrijk dat deze kennis verder verspreid, en in een groter geheel geplaatst wordt. Daarom stimuleert ZonMw projectleiders om gezamenlijk samenhang aan te brengen in kennis en deze toe te spitsen op- en te verspreiden onder specifieke doelgroepen. De Wegwijzer Kind en scheiding is daar een goed voorbeeld van.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut, TNO en Universiteit Utrecht programma’s en kindgerichte initiatieven verzameld en de Wegwijzer Kind en Scheiding ontwikkeld.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website