Het Radboudumc en Nivel houden op 26 augustus een gezamenlijk webinar over het onderzoek dat ze verrichtten naar COVID-19 en presenteren hun resultaten.

 

Het Radboudumc en Nivel deden het afgelopen jaar met subsidie van ZonMw onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. Zij houden een gezamenlijk webinar op 26 augustus van 16.00 tot 17.30 uur waarin ze de resultaten van beide onderzoeken presenteren.  
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

•    impact op mentale gezondheid
•    behoeften aan informatie
•    blik naar de toekomst

Het Radboudumc en het Nivel gaan ook graag met de deelnemers in gesprek om de resultaten te bespreken en zijn benieuwd naar de reacties. Daarnaast is er ruimte om initiatieven die hierop aansluiten met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Aanmelden kan door te mailen naar anouk.menko@radboudumc.nl.

 
Meer informatie over de twee studies

Het Radboudumc heeft vragenlijstonderzoek gedaan onder mensen met een LVB. Hiermee is in kaart gebracht wat er het afgelopen jaar in hun leven is veranderd, welke weerslag dit heeft gehad op hun mentale gezondheid, en er is gekeken naar handelingsperspectieven. Zie voor meer informatie de webpagina over het onderzoek

Nivel deed meerdere malen vragenlijstonderzoek en interviews met naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Zij keken naar de gevolgen van COVID-19 op het leven van naasten. Wat is er veranderd in hun rol, wat betekende dit voor hun mentale gezondheid, waar liepen zij tegen aan, en in hoeverre hebben zij extra ondersteuning nodig? Zie voor meer informatie de pagina over het Nivel-onderzoek
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website