Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier. In een interview vertellen wijkfunctionaris Pieter de Vries en beleidsmedewerker Marjolijn Agterberg over hun ervaringen in Veenendaal. Wilt u een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Kom dan op 13 september naar de aftrapbijeenkomst in Utrecht en vraag voor 4 oktober subsidie aan.

Verschillende mensen en professionals in de wijk


Het concept van de wijk-GGD’er is intussen in 13 gemeenten succesvol uitgerold. Een wijk-GGD’er – of wijkfunctionaris – werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Grijp uw kans

Gemeenten hebben nu opnieuw de mogelijkheid om met hun samenwerkingspartners subsidie en ondersteuning aan te vragen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris (deadline 4 oktober 2018, 14.00 uur). De ondersteuning door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) richt zich onder meer op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er. Wilt u hier meer over weten? Kom dan 13 september naar de aftrapbijeenkomst in Utrecht en bekijk de subsidieoproep.

Betere verbindingen tussen wat er al is

Beleidsmedewerker Marjolijn Agterberg van de gemeente Veenendaal raadt andere gemeenten van harte een wijkfunctionaris (of wijk-GGD’er) aan. ‘Realiseer je dat je nooit bij nul begint. De functionaris legt vooral betere verbindingen tussen wat er al is. En vult de hiaten die je vervolgens vanzelf tegenkomt.’ Wijkfunctionaris Pieter de Vries beveelt collega-hulpverleners in het land zeker een functie aan als regionale verbinder. ’Het is mooi werk om mensen te kunnen helpen. Je zit bovendien veel dichter op het beleid.’ Zo kun je samen met de gemeente de situatie voor kwetsbare mensen in de wijk structureel helpen verbeteren. Wilt u meer weten over de aanpak in Veenendaal? Lees het interview met Marjolijn en Pieter.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website