Binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg financieren we doelmatigheidsonderzoek. Om wat voor onderzoek gaat het dan precies?

Kosteneffectiviteitsanalyse

Binnen dit programma wordt met doelmatigheid niet bedoeld de doelmatigheidsafweging die een zorgverzekeraar maakt bij de beoordeling of een individuele verzekerde redelijkerwijs is aangewezen op een specifiek hulpmiddel. In de zorg gaat doelmatigheidsonderzoek over de effectiviteit én kosteneffectiviteit, vanuit het maatschappelijk perspectief, van medische interventies. In ons programma gaat het om de effectiviteit en kosteneffectiviteit (afweging van effecten en kosten) van hulpmiddelen of vormen van hulpmiddelenzorg.

Vergelijking hulpmiddelen(zorg)

Doelmatigheidsonderzoek betreft altijd een vergelijking. In uw vraagstelling vergelijkt u twee (of meerdere) hulpmiddelen of vormen van zorg (of, indien relevant, een hulpmiddel/zorg met andere standaardzorg) met elkaar.

Vergelijk bijvoorbeeld een nieuw hulpmiddel met een gangbaar hulpmiddel dat al gebruikt wordt in de zorg (en waarvan de effectiviteit mogelijk al is aangetoond) of vergelijk een nieuwe wijze van voorschrijven of monitoren van het hulpmiddel. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar hulpmiddelen die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld.

Maatschappelijke afweging van effecten en kosten

Doelmatigheidsonderzoek is vergelijkend onderzoek waarbij de maatschappelijke afweging van effecten en kosten van twee of meer interventies ten opzichte van elkaar wordt gemaakt. Vaak gebeurt dit door patiënten / gebruikers in een prospectief onderzoek in twee groepen te verdelen. Binnen de ene groep krijgen de patiënten / gebruikers een nieuwe interventie en binnen de andere groep krijgen ze de standaardinterventie. De effecten (vaak in termen van verandering in gezondheidsgerelateerd kwaliteit van leven) en maatschappelijke kosten worden in beide groepen gemeten en tegen elkaar afgewogen.

Gebruik de richtlijn voor het uitvoeren van economische analyses in de gezondheidszorg als leidraad. Deze richtlijn is opgesteld door het Zorginstituut Nederland.

Perspectief van de patiënt

In de evaluatie van alle vormen van zorg, maar bij de hulpmiddelenzorg in het bijzonder, is het perspectief en de beleving van de patiënt / gebruiker relevant. Het is belangrijk dat u deze context meeneemt in de keuze en uitwerking van een passend onderzoeksdesign.

Het meest solide wetenschappelijk bewijs is te verkrijgen door de toepassing van randomisatie en een gecontroleerde onderzoekssetting. Maar dit design houdt vaak te weinig rekening met de context van de patiënt / gebruiker. Het is echter essentieel om het perspectief en de context van de patiënt / gebruiker mee te nemen in uw onderzoeksvoorstel. Om vanuit dit programma zinvolle en bruikbare data over de (kosten)effectiviteit van de hulpmiddelenzorg te genereren, is het belangrijk dat in het onderzoek het perspectief van de patiënt / gebruiker wordt meegenomen. Mogelijk betekent dit dat u in de praktijk kiest voor een meer pragmatische onderzoeksopzet.

Voor welk design u ook kiest, zorg dat u uw keuze goed onderbouwt en bespreek daarbij ook de voor- en nadelen ten opzichte van andere designs. Dit is een belangrijk onderdeel van uw subsidieaanvraag, dat mee weegt bij de kwaliteitsbeoordeling.

Meer lezen

Wilt u meer weten over wat past binnen dit programma? Lees dan Kaders van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website