Minister Edith Schippers van VWS trekt de komende jaren 12 miljoen euro uit voor onderzoek naar gezondheid van vrouwen. Dit maakt Directeur-Generaal Volksgezondheid Angelique Berg vandaag bekend op de bijeenkomst van WOMEN Inc. over genderspecifieke gezondheidszorg.

Het geld wordt geïnvesteerd in een meerjarig Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Met dit programma geeft de minister invulling aan de aanbevelingen uit de programmeerstudie die ZonMw, in opdracht van VWS, recent afrondde over dit onderwerp. 

Onderzoek naar specifieke symptomen

Het is bekend dat er in de gezondheidszorg kennislacunes zijn en dat gezondheidsbevordering van mannen en vrouwen een andere aanpak vergt. Door het gebrek aan kennis worden veel verkeerde diagnoses gesteld, onnodige kosten gemaakt en ervaren vrouwen een lagere kwaliteit van leven.  Schippers: ”We weten dat er verschillen zijn, maar over de oorzaken en gevolgen hiervan weten we nog veel te weinig. We behandelen vrouwen op een manier die het best past bij mannen. We weten veel te weinig van hoe dat bij vrouwen anders zou moeten. Dat is niet acceptabel. Door onderzoek te doen naar specifieke oorzaken, en symptomen bij vrouwen en hoe je vrouwen het beste kunt behandelen, kunnen we de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van vrouwen aanzienlijk verbeteren.”

Quick wins

Door meer kennis te krijgen over de verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid kunnen preventie, diagnostiek en behandelingen beter op de behoefte van vrouwen worden afgestemd. De programmeerstudie van ZonMw heeft in kaart gebracht waar op korte termijn winst te behalen is. ZonMw adviseerde het ministerie echter om naast deze ‘quick wins’ ook te investeren in een meerjarige kennisontwikkeling, -bundeling, -verspreiding en –toepassing.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website