Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) krijgen vaak pas op latere leeftijd de passende hulp die zij nodig hebben. Om de zoektocht naar hulp te verkorten, is in samenwerking met de Academische Werkplaatsen Autisme het platform Autismejongekind.nl in het leven geroepen. Dit platform is speciaal voor en door ouders en professionals ontwikkeld en bundelt informatie rondom de tijdige signalering van ASS.

Hoe vroeger, hoe beter 

Ik maak me zorgen, is dat terecht? Waar kan ik aankloppen voor hulp? Deze vragen spelen vaak bij ouders van kinderen die in hun ontwikkeling achter lijken te lopen op leeftijdsgenootjes. Het platform Autismejongekind.nl, dat op 9 december is gelanceerd, kan deze ouders antwoorden bieden.  Zij kunnen hier onder andere een lijst met ‘alarmsignalen’ vinden, de screeninglijst CoSoS (Communicatie en Sociale ontwikkeling Signalen) invullen en ervaringsverhalen lezen van andere ouders. Ook voor professionals kan het platform dienen als informatiebron. Zo biedt het verschillende trainingen en scholingsmodules op het gebied van vroegherkenning, diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblematiek zoals ASS. 

De boodschap van het platform is duidelijk: het is van groot belang dat signalen van ASS zo vroeg mogelijk worden herkend. Zo kan kinderen tijdig specialistische diagnostiek en passende zorg geboden worden, waardoor een goede ontwikkeling wordt bevorderd. Autismejongekind.nl streeft ernaar dat ontwikkelingsproblematiek zoals ASS voor de leeftijd van 36 maanden gesignaleerd wordt. Juist in die eerste levensjaren is er veel winst te behalen in het positief beïnvloeden van de ontwikkeling. 

Samen Doen! en Reach-Aut 

Het platform is een gezamenlijk initiatief van onder andere het landelijk expertisecentrum Autisme Jonge Kind, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Academische Werkplaatsen Autisme Samen Doen! en Reach Aut. Deze werkplaatsen brengen kennis over autisme uit de wetenschap, het praktijkveld, het beleidsveld en opleidingen samen. Het doel hiervan is om de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen te verbeteren en hun maatschappelijke participatie te bevorderen. 

De projecten binnen Reach-Aut en Samen Doen! zijn inmiddels afgerond en hebben mooie resultaten opgeleverd. Naast het platform Autismejongekind.nl zijn er verschillende lesmethoden gemaakt, E-tools uitgebracht en (internationale) artikelen gepubliceerd. De werkplaatsen zullen de krachten verenigen en samen verder gaan binnen de vernieuwde Academische Werkplaats Autisme (AWA 2.0).

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over het platform Autismejongekind.nl en de resultaten van Reach-Aut en Samen Doen!? 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website