Het programma Vroege Opsporing richt zich op screening bij gezonde mensen. Momenteel zijn hiervoor 2 subsidieoproepen geopend, gericht op verschillende thema’s. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 24 september 2019 om 14.00 uur.

Vroege Opsporing ronde 2019-2020

Deze subsidieoproep richt zich op kennisontwikkeling op 3 thema’s. Het eerste thema betreft verdere kennisvermeerdering op verschillende aspecten van risicoprofilering en de beleving bij de burger. Het tweede thema richt zich op innovatieve technieken die screening kunnen ondersteunen. Het derde thema is gericht op een aantal specifieke kennisvragen met betrekking tot het landelijk programmatisch aanbod van bevolkingsonderzoek.

Vroege Opsporing ronde onderzoeksvragen RIVM

In deze ronde kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar urgente, prioritaire onderzoeksvragen die zijn geformuleerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. De onderzoeksvragen zijn verdeeld over twee thema’s. Het eerste thema richt zich op de samenhang tussen screening op baarmoederhalskanker en HPV-vaccinatie. Het tweede thema draait om digitalisering van communicatie met cliënten met betrekking tot de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker. Onderzoeksvragen dienen, per thema, in samenhang te worden onderzocht binnen één project.

Vooraankondiging bijeenkomst Vroege Opsporing

Op woensdag 9 oktober 2019 wordt vanuit het deelprogramma Vroege Opsporing een bijeenkomst georganiseerd over screening en de burger. De bijeenkomst is gericht op de thema’s gezondheidsvaardigheden, (laag) geletterdheid, goed geïnformeerd kiezen en burgerparticipatie. Meer informatie, ook over de aanmeldprocedure, volgt. Houd hiervoor de nieuwsbrief  in de gaten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website