Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier. Wilt u een wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Kom dan op 10 januari naar de informatiebijeenkomst in Utrecht en vraag vóór 7 februari 2019, 14.00 uur subsidie aan.

Schematische weergave van het sociaal domein


Het concept van de wijk-GGD’er is intussen in 13 gemeenten succesvol uitgerold. Een wijk-GGD’er – of wijkfunctionaris – werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Subsidie

Gemeenten hebben nu opnieuw de mogelijkheid om met hun samenwerkingspartners subsidie en ondersteuning aan te vragen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris (deadline 7 februari 2019, 14.00 uur). De wijkfunctionaris hoeft niet per sé in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 13 andere gemeenten reeds succesvol is uitgerold. U wordt hierbij ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De ondersteuning van het CCV richt zich onder meer op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er.

Informatiebijeenkomst

Op 10 januari 2019 vindt van 12.30 tot 15.30 uur een informatiebijeenkomst plaats over de subsidie en begeleiding bij het CCV in Utrecht. Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Leonie Aarsen van het CCV (leonie.aarsen@hetccv.nl, 06 27 06 74 00) of meld u direct aan via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website