Het Preventieprogramma stelt op 26 augustus een subsidieronde open voor onderzoek naar het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. We vragen gezondheids- en sociale wetenschappers om nieuwe samenwerkingen te starten (consortia) met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen.

De coronacrisis illustreert het belang van veerkracht van burgers: Het vermogen mentale en fysieke gezondheid te behouden, ook tijdens verandering of tegenslag. Veerkracht komt voort uit een combinatie van individuele, sociale en maatschappelijke factoren. Om veerkracht effectief te bevorderen is het daarom belangrijk dat naar alle complexe onderliggende facetten van de gezondheid wordt gekeken.

Doel subsidieoproep

We willen door middel van de aankomende subsidieoproep innovatieve kennis opleveren over een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem met behulp van complexiteitsbenaderingen. Waardoor de veerkracht op het gebied van mentale en fysieke gezondheid van burgers wordt versterkt, met gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.

Complexiteitsbenaderingen

Complexiteit speelt hier op verschillende niveaus, die niet volledig los van elkaar te zien zijn. Het menselijk lichaam is op zichzelf al een complex systeem en kennis over de factoren die bijdragen aan een (mentaal en fysiek) gezond lichaam is nodig om een gezondheidssysteem optimaal in te richten. Daarbovenop speelt nog de complexiteit van de implementatie van deze kennis en de organisatie van een gezondheidssysteem, dat op zijn beurt weer beïnvloed wordt door vele andere processen in de samenleving. Complexiteitsbenaderingen zijn bijzonder geschikt om grip te krijgen dit soort complexe problemen.

Wie kunnen aanvragen?

Voor deze subsidieoproep worden medische, gezondheids- en sociale wetenschappers gevraagd om nieuwe samenwerkingen te starten met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen.
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een consortium waarvan de hoofdaanvrager werkzaam is bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie.

Budget en planning

Het totale beschikbare budget voor deze ronde bedraagt maximaal € 4.000.000,-. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- (incl. eventueel verschuldigde BTW) subsidie worden aangevraagd voor maximaal 48 maanden. De deadline voor het indienen van het projectidee is 2 december 2021. Vervolgens is de deadline voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag 10 mei 2022.

Disclaimer

Aan deze vooraankondiging kunnen geen rechten ontleend worden. De tekst van  de subsidieoproep die 26 augustus gepubliceerd wordt is te allen tijde leidend. In de subsidieoproep volgt een uitgebreid tijdpad en een toelichting op de procedure voor het indienen van een aanvraag. Ook worden de begrippen complexiteitsbenaderingen van preventie, veerkracht en complexe systemen nader toegelicht.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep? Abonneer u dan op de nieuwsbrief Preventie of houd de subsidiekalender in de gaten.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website