Het Onderzoeksprogramma ggz stelt in juli 2021 een subsidieronde open voor praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Binnen deze subsidieronde staan twee thema’s centraal: thema 1 is wachttijden in de ggz en thema 2 maatschappelijk en/of persoonlijk herstel met of na psychische problemen. Subsidieaanvragen moeten zich op één van deze twee thema’s richten.

Kunstenaars met kleurrijke schilderijen

Praktijkgericht onderzoek

Binnen deze subsidieronde is ruimte voor onderzoek dat moet aansluiten bij zaken waar mensen in de praktijk van de ggz tegenaan lopen. Het onderzoek dient direct toepasbare oplossingen te bieden.

Update
Let op: In deze subsidieronde is een totaalbudget beschikbaar van € 3.000.000,-. Dit is hoger dan eerst gecommuniceerd. Hiermee kunnen ongeveer 15 projecten gehonoreerd worden met een maximale looptijd van 2 jaar.

Voor wie

Praktijkgericht onderzoek vraagt om een nauwe samenwerking tussen praktijk en onderzoek. Aanvragers vormen daarom een projectgroep die bestaat uit ten minste een onderzoeksorganisatie, een praktijkorganisatie en (een vertegenwoordiging van) cliënten en/of naasten. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 14 september 2021. Geïnteresseerde partijen kunnen alleen een subsidieaanvraag indienen als vóór 2 augustus 2021 een vooraanmelding is gedaan. In de subsidieoproep vindt u een uitgebreid tijdpad en een toelichting op de procedure voor het indienen van een aanvraag.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn. Of kijk op www.zonmw.nl/opggz.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website