In het Hoofdlijnenakkoord Geestelijke Gezondheidszorg is aangekondigd dat het Onderzoeksprogramma GGz naar verwachting voor de periode 2019-2022 wordt voortgezet. Daarom publiceert het onderzoeksprogramma in november 2018 een subsidieoproep voor langlopend ggz-onderzoek onder voorbehoud van financiering.

Programmabeeld Onderzoeksprogramma GGz

Onderzoekers en professionals kunnen financiering aanvragen voor langlopend cohortonderzoek (naar verwachting 6-8 jaar) gericht op vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg in de ggz. In totaal wordt naar verwachting € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor deze subsidieoproep, waarmee ongeveer 4 onderzoeksprojecten van € 1,5 miljoen worden gefinancierd.

Inhoudelijke prioriteiten

U kunt subsidie aanvragen voor longitudinaal cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg in de ggz. Hierbij kan gedacht worden aan het gunstig beïnvloeden van het ziektebeloop, goed kunnen leven met psychische problemen, herstel en terugvalpreventie. Uit de subsidieaanvraag moet duidelijk worden dat voor het beantwoorden van de vraag langlopend cohortonderzoek de beste methode is.

De veldpartijen betrokken bij het Hoofdlijnenakkoord Geestelijke Gezondheidszorg zijn verzocht mogelijke prioriteiten aan te dragen voor aankomende subsidieoproepen. Deze prioriteiten worden wellicht ook verwerkt in de subsidieoproep voor langlopend onderzoek.

Onder voorbehoud van financiering

De subsidieoproep wordt – onder voorbehoud van de toezegging van de financiering – in november 2018 gepubliceerd op de website van ZonMw. De deadline voor het indienen van projectideeën is 10 januari 2019, 14.00 uur. De projecten kunnen, in geval van honorering, eind 2019 van start.

Meer informatie

Binnenkort volgt meer informatie over het vervolg van het Onderzoeksprogramma GGz. Heeft u vragen over dit bericht dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Onderzoeksprogramma GGz via ggz@zonmw.nl of 070 349 52 79.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn. Of kijk op www.zonmw.nl/opggz.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website