Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten wil de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid een verdere impuls geven door middelen ter beschikking te stellen voor ‘klein-maar-fijn’-projecten. Deze projecten richten zich op jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein, ofwel de participatie en inclusie in de wijk/buurt. De subsidieronde hierover gaat naar verwachting 1 november 2016 open.

Door de transities hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen als het gaat om mensen met een beperking. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met de lokale uitvoering van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. De subsidieronde voor deze projecten gaat eind 2016 open.

Gemeenten en jongeren met LVB

Gemeenten kunnen, in samenwerking met kennisinstellingen en zorgaanbieders een subsidie aanvragen voor kortdurend onderzoek over participatie/inclusie van jongeren (tot 30 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB). De subsidieaanvraag moet aantoonbaar aansluiten op een kennisvraag die leeft in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en/of –organisatie.

Wat is een kennisvraag?

Bij het maken en uitvoeren van beleid is kennis een onmisbaar ingrediënt. Met de juiste kennis weet je wat effectief is, kun je professioneler en efficiënter werken en kun je beleidskeuzes onderbouwen en legitimeren. Maar hoe kom je binnen een gemeente of organisatie aan kennis die bruikbaar is in de lokale situatie? Praktijkgericht onderzoek kan uitkomst bieden. Steeds vaker doen gemeenten daarvoor een beroep op hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door ZonMw.

(Voorlopige) planning subsidieronde

Subsidieronde open: 1 november 2016
Deadline indienen subsidieaanvraag: 31 januari 2017
Indieners ontvangen uitslag: april 2017
Start gehonoreerde projecten: 1 juni 2017

Gewoon Bijzonder

Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten (2015-2019) ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met als doel dat mensen met een beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.

Meer informatie:

Heeft u interesse om een subsidieaanvraag in te dienen, of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Linda Gerth, programmasecretaris Gewoon Bijzonder, 070-3495230 of gerth@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website