Naar verwachting komt eind september subsidie beschikbaar voor de versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en. Met als doel: het versterken van de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Het gaat om twee subsidieoproepen.

Subsidieoproep om de implementatie van erkende interventies te stimuleren

Met deze subsidie kunnen GGD’en personele inzet vrijmaken om de implementatie van een erkende interventie in de lokale of regionale context te stimuleren, monitoren en evalueren. Daarnaast geeft de subsidie ruimte om te participeren in een leernetwerk met GGD GHOR, RIVM en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Deze subsidieronde loopt kort en heeft een laagdrempelige aanvraagprocedure.

Het gaat hierbij om de volgende interventies:

  • gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  • ketenaanpak overgewicht kinderen
  • valpreventie bij ouderen
  • Welzijn op Recept  

Subsidieoproep voor kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus

Met deze subsidie stimuleren we het versterken van de kennisinfrastructuur. Partijen zoals GGD GHOR, RIVM en Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid gaan daartoe samen met de GGD’en participeren in een leernetwerk. Ze gaan kennis uitwisselen en afspraken maken om de kennisinfrastructuur te versterken.

Het gaat om kennisuitwisseling tussen verschillende niveaus: lokaal, regionaal, landelijk. De kennisuitwisseling betreft zowel wetenschappelijke kennis als praktijkervaringen.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website