Eind juni wordt de subsidieoproep PSIDER Doorbraakprojecten gepubliceerd op de ZonMw subsidiekalender.

Eind juni wordt de subsidieoproep PSIDER Doorbraakprojecten gepubliceerd op de ZonMw subsidiekalender.

 

Wat is PSIDER?

Het ZonMw programma Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER) is opgezet om alternatieven te ontwikkelen voor onderzoek met embryo’s met als doel om kennis op te leveren ter voorkoming van ernstige erfelijke ziekten.

 

Waar ligt de focus op in deze nieuwe ronde van PSIDER?

In deze ronde PSIDER Doorbraakprojecten daagt ZonMw jonge onderzoekers uit om binnen de doelstellingen van het PSIDER programma nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken te bewerkstelligen. De focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee dat eventueel een baanbrekende ontdekking kan opleveren. Uiteindelijk kan dit leiden tot nieuwe onderzoekslijnen en oplossingsrichtingen met potentieel grote klinische impact. Onderwerpen waarop projecten aangevraagd kunnen worden zijn o.a. ernstige erfelijke ziekten, embryo-achtige structuren, geïnduceerde pluripotente stamcellen, embryonale stamcellen, organoïden, en gameten.


Voorwaarden

De deadline voor het indienen van een projectidee is 14 september 2021. Het project wordt ingediend en geleid door jonge onderzoekers in een vroeg stadium van hun wetenschappelijke carrière. De promotiedatum van de onderzoeker is tussen april 2015 en juni 2021. Per project van maximaal 18 maanden is € 150.000,-- beschikbaar.
Op basis van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Volg voor meer informatie de ZonMw subsidiekalender en de programmapagina Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER) - ZonMw

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website