Psychische problematiek van ouders en gebruik van jeugdhulp bij kinderen komen vaak samen voor binnen een gezin. Een goede samenwerking tussen instellingen in de volwassenen-ggz en jeugdhulp is daarom noodzakelijk om goede zorg te bieden aan gezinnen. Goede samenwerking is echter vaak lastig te realiseren door organisatorische structuren, wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen. Daarom komt er binnenkort subsidie beschikbaar voor pilots waarin geëxperimenteerd gaat worden met het verbeteren van de samenwerking.

In deze pilots wordt gekeken naar situaties waarin bijvoorbeeld meerdere gezinsleden in behandeling zijn, waarbij het van belang is dat zorg wordt afgestemd. Of waarbij er sprake is van een vorm van zorg waarbij het wenselijk is om een andere vorm van zorg vroegtijdig te betrekken. Het kan dan gaan om een lichte vorm van ondersteuning vanuit een wijkteam tot intensieve, gespecialiseerde zorg.

Experimenteren in pilots

Half maart 2023 wordt de subsidieronde opengesteld. Hierin wordt subsidie beschikbaar gesteld voor pilots die willen gaan experimenteren met het versterken van de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en de jeugdhulp. Er wordt kennis ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd om de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp te versterken. De pilots leveren input voor het overkoepelende actieonderzoek, dat wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met het Trimbos-instituut.

Informatiebijeenkomst op 6 april

Op 6 april, van 10.00-12.00 uur vindt een online informatiebijeenkomst plaats. Hier wordt meer informatie gegeven over de opzet en het doel van de subsidieoproep voor de pilots, het overkoepelend onderzoek en uiteraard kunt u uw vragen stellen. Wilt u meer weten over de oproep voor de pilots, het overkoepelende onderzoek of bent u voornemens een aanvraag in te dienen, dan kunt u zich aanmelden voor deze informatiebijeenkomst via dit formulier.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website