In oktober 2019 stelt ZonMw de internationale subsidieoproep Netherlands-Canada Diabetes Research Consortium (DRC) open. Deze oproep is een internationale samenwerking tussen ZonMw, Diabetes Fonds, Health~Holland en het Canadian Institutes of Health Research (CIHR).

Met deze subsidieoproep willen we de oplossing voor diabetes type 2 dichterbij brengen. Er is veel kennis verkregen over de achterliggende mechanismen van diabetes type 2 en er zijn verschillende medicijnen en leefstijlinterventies ontwikkeld om progressie van de ziekte en symptomen te remmen. Echter, de verschillende achterliggende mechanismen in samenspel met individuele karakteristieken maken de aandoening lastig om te keren en daarom is het tijd voor een grote stap.

Diabetes Research Consortium

ZonMw, Diabetes Fonds, Health~Holland en CIHR hebben de handen ineen geslagen om een oplossing voor diabetes type 2 dichterbij te brengen. Met het Netherlands-Canada Diabetes Research Consortium willen we onderzoek financieren dat:

  • zich richt op het omkeren en de remissie van diabetes type 2;
  • leidt tot economische en maatschappelijke impact;
  • het leven van mensen met diabetes type 2 en hun naasten verbetert;
  • leidt tot een afname van het aantal mensen met diabetes type 2;
  • leidt tot duurzame samenwerkingen tussen Nederlandse en Canadese diabetes type 2 onderzoekers.

Meer informatie over de oproep is te vinden in de vooraankondiging. Deze vooraankondiging geeft nog geen definitieve weergave van de criteria, aan deze vooraankondiging kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.

Van doorbraak naar bestendigen

Het Diabetes Research Consortium borduurt voort op de twintig Diabetes II Doorbraakprojecten, waarin twintig onderzoekers een innovatief idee tot een proof of concept uitwerken. De uitkomsten van een deel van deze projecten wordt verder onderzocht in het nieuw te vormen consortium.  

Partnership Diabetes

Deze subsidieoproep valt onder het programma Partnership Diabetes. Meer informatie over het programma Partnership Diabetes, de Diabetes doorbraakprojecten en over het Internationaal Diabetes Research Consortium vindt u op deze pagina.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website