Het programma ERACoSysMed is van plan een derde gezamenlijke call (JTC-3) te lanceren op het gebied van systems medicine. Het doel van deze internationale call is om onderzoeksprojecten te financieren die bestaande voorspellende computermodellen valideren met biomedische gegevens om de kennis over menselijke ziekten en hun behandeling te vergroten. De call staat gepland om op 1 februari 2019 online te gaan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de oproep op de website van ERACoSysmed.
ERACoSysMed (ERA-net Cofund Systems Medicine) is een netwerk dat subsidieronden organiseert om de systeemgeneeskunde in Europa te stimuleren. Deze systems medicine maakt gebruik van computermodellen en grote hoeveelheden klinische en biologische data met als doel een meer persoonsgerichte zorg. Een behandeling op maat zal effectiever en minder bijwerkingen hebben. Om dit te realiseren stimuleert ERACoSysMed clinici, biologen, bio-informatici, genetici en farmacologen om internationaal samen te werken. ZonMw is nauw betrokken bij deze geïntegreerde aanpak door onder andere via bijeenkomsten en workshops de deelnemers meer bewust te maken van de mogelijkheden en het nut van systems medicine. ERACoSysMed is een vijfjarig programma dat wordt gefinancierd in het kader van de ERA-NET Cofund-regeling van de Europese Commissie in het H2020 Horizon-programma dat in januari 2015 is gestart.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website