Het programma i.o. Transforming Health and Care Systems (THCS) heeft in een vooraankondiging meer details gedeeld over de eerste subsidieoproep ‘Healthcare of the future’, die binnenkort wordt opengesteld. De vooraankondiging helpt potentiële aanvragers om zich goed voor te bereiden op het schrijven van een aanvraag binnen deze internationale call.

In onderstaand bericht leest u meer over de doelen en kaders van de oproep. Ook wordt de tijdlijn van de oproep gedeeld en leest u meer over het webinar waarin de calltekst werd toegelicht. De subsidieoproep wordt binnenkort opengesteld via de internationale website van THCS.

Download de tekst van de vooraankondiging (Engelstalig)

Doel: verlichten van de druk op de zorg

De zorg toegankelijk en betaalbaar houden, dat is voor veel landen dé grote uitdaging voor de toekomst. Initiatieven die binnen deze call gefinancierd worden, moeten eraan bijdragen dat zorg voorkomen wordt of zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden.

Kaders van de oproep

Soorten projecten

Binnen de oproep ‘Healthcare of the future’ kunnen projecten ingediend worden met een minimale looptijd van 18 maanden en een maximale duur van 36 maanden. Binnen de call worden twee verschillende typen projecten gefinancierd:  

 1. Onderzoek om bestaande kennishiaten over het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek op te vullen;
 2. Initiatieven waarin bestaande oplossingen worden geïmplementeerd op grotere schaal.

Voorstellen die niet worden gefinancierd binnen deze ronde zijn:

 • Pre-klinische of biomedische onderzoeken;
 • Studies die enkel epidemiologisch zijn ingestoken;
 • Projecten die zich alleen richten op welzijn en zich niet richten op de uitdagingen in de zorgsector;
 • Projecten die enkel gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen.

Wie kan indienen?

De oproep staat open voor internationale samenwerkingsverbanden (consortia) bestaande uit maximaal 9 organisaties. Partijen die voor financiering in aanmerking komen zijn aanbieders en financiers van zorg, welzijnsorganisaties, belangenorganisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Randvoorwaarden

Binnen het programma (in voorbereiding) Transforming Health and Care Systems (THCS) is het betrekken van eindgebruikers een belangrijk uitgangspunt. Daarom wordt van projecten verwacht dat zij hen actief betrekken bij het opzetten en uitvoeren van het projectvoorstel. Verder wordt van gehonoreerde projecten verwacht dat zij budget vrijmaken voor deelname aan een internationale THCS-community, waarin kennis tussen THCS-projecten wordt uitgewisseld.

Tijdlijn

De tijdlijn voor de oproep ziet er naar verwachting als volgt uit:

 • 16 maart 2023: webinar over de nieuwe call
 • 23 mei 2023: indienen 'intent to apply’. Let op: partijen die geen 'intent to apply' hebben ingediend kunnen geen uitgewerkte aanvraag indienen
 • 13 juni 2023: indienen uitgewerkt projectaanvraag
 • Juli 2023: beoordeling projectaanvragen
 • Augustus - september 2023: wederhoor
 • Oktober 2023: bekendmaking gehonoreerde projecten
 • December 2023 - mei 2024: start projecten

Webinar

Het THCS-programma organiseerde op 16 maart 2023 een Engelstalige webinar waarin alle details van de subsidieoproep verder werden toegelicht. U kunt de webinar hier terugkijken.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met het THCS-secretariaat via thcs@zonmw.nl of m.neijts@nwo.nl Voor meer informatie over het in voorbereiding zijnde programma kunt u terecht op www.zonmw.nl/thcs en www.nwo.nl/thcs.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website