Op 23 juni 2021 is de 4e open oproep van het programma Voor elkaar! opengesteld. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten kunnen tot uiterlijk 2 september om 14:00 uur een aanvraag indienen. Het moet gaan om organisaties voor én door mensen met een ziekte of beperking.

Naar de subsidieoproep

Deze subsidieoproep is een zogenaamde open oproep. Dit betekent dat aanvragers zelf het thema van hun project mogen bepalen. Voorwaarde is wel dat de projecten eraan bijdragen dat mensen met een beperking of ziekte het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. Voor elkaar!-projecten richten zich niet alleen op iemands ziekte, maar vooral ook op participatie op het gebied van wonen, werk, opleiding, vervoer, vrije tijd en dergelijke. Bekijk de tekst van de subsidieoproep om te lezen bij welke kernwaarden en uitgangspunten u aan moet sluiten.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere oproepen

Er zijn een aantal dingen veranderd bij deze 4e open oproep. Zo vragen we indieners niet meer om eerst een projectidee in te dienen, maar sturen aanvragers meteen een uitgebreide aanvraag in. Ook kunnen organisaties met een lopend Voor elkaar!-project met een afrondingsdatum later dan 1 augustus 2021 geen aanvraag indienen. Vanwege deze wijzigingen vragen we u om de tekst van de subsidieoproep goed door te lezen voordat u aan het schrijven van een aanvraag begint.

Vragen en ondersteuning

Heeft u vragen over deze 4e open oproep? Neem dan contact op met het programmateam via voorelkaar@zonmw.nl. Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de programmapagina. Heeft u hulp nodig bij het schrijven van uw aanvraag? Neem dan contact op met PGOsupport. Kijk daarvoor op www.pgosupport.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website