In december 2016 starten 3 onderzoeken die zich richten op het aan het werken helpen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het verbeteren van hun gezondheid krijgt hierin bijzondere aandacht. De projecten ontvangen bijna 375.000 euro subsidie vanuit het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk. De onderzoeken focussen op de verschillende aanpakken van gemeenten om de participatie van vergunninghouders te stimuleren.

Zijn de aanpakken van gemeenten effectief en bevorderen ze dus de (arbeids)participatie van de vergunninghouders? Wat zijn de werkzame elementen? Dragen ze bij aan de gezondheid van vergunninghouders? En wat kunnen andere gemeenten hiervan leren? Dat zijn vragen die in de onderzoeken aan bod komen. In de projecten wordt samengewerkt met gemeenten en vergunninghouders of vertegenwoordigers van vergunninghouders.

De 3 onderzoeken in een notendop

De Amsterdamse aanpak
Hoe helpt Amsterdam de vluchtelingen aan werk? En hoe effectief is hun aanpak? Regioplan en de gemeente Amsterdam werken samen in dit onderzoek. Het onderzoek richt zich op:

  1. het versnellen van werk en inburgering direct vanuit het AZC, en
  2. de intensieve ondersteuning bij taal, inburgering, werk en participatie door gespecialiseerde klantmanagers.

De effectiviteit van de Piëzomethodiek
De Piëzomethodiek is een integrale aanpak met laagdrempelige voorzieningen in de wijk, zoals computerlessen, gezondheidsvoorlichting en vrijwilligerswerk om werknemersvaardigheden mee te oefenen. Movisie en de gemeente Zoetermeer buigen zich over de vraag of de Piëzemethodiek leidt tot meer participatie en verbeterde gezondheid bij vergunninghouders.

Interventies van maatschappelijke organisaties
Het Verwey-Jonker instituut gaat met de gemeenten Amersfoort, Ede en Overbetuwe 2 interventies van maatschappelijke organisaties onderzoeken:

  • ‘Vluchtelingen Investeren in Participeren’ van Vluchtelingenwerk en
  • de ‘Werktrajecten’ van stichting NVA (centrum voor inburgering) in Amersfoort.

Ze bekijken wat de effectiviteit van deze interventies is en wat de randvoorwaarden zijn voor succes.

Deze projecten starten in december 2016 en hebben een looptijd van 2 jaar.

Vakkundig aan het werk

Het programma heeft als doel gemeenten te ondersteunen bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden. 
ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van SZW, Divosa, de VNG, het UWV en het ministerie van VWS. Ook sluit het programma aan bij activiteiten van onder andere SBCM, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK), en kennisinstituut Movisie.

Meer informatie:

ZonMw-programma Vakkundig aan het werk

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website