Vijf organisaties die zich richten op de zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking zijn erkend als zintuiglijk gehandicapten expertiseorganisatie. Het gaat om Koninklijke Visio, Stichting Bartiméus Sonneheerdt, Koninklijke Kentalis, NSDSK en Koninklijke Auris Groep.

De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking vragen om specifieke kennis en deskundigheid. De expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is in het leven geroepen om de ontwikkeling van die specifieke kennis en deskundigheid én het gebruik van die kennis te stimuleren. De vijf organisaties ontvangen de erkenning in het kader van een zogenoemde erkenningsronde. Deze werd in augustus 2018 binnen het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) uitgezet. De organisaties zijn met de erkenning verantwoordelijk voor het borgen van de kennisinfrastructuur van de expertisefunctie ZG binnen de visuele en auditieve/communicatieve sector.

Rol ZG-expertiseorganisaties

De ZG-sector valt uiteen in twee deelsectoren, namelijk in organisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking en organisaties voor mensen met een visuele beperking. In een adviesrapport opgesteld in 2017 door een onafhankelijke adviescommissie  wordt samenwerking op deelsectorniveau als een belangrijk uitgangspunt genoemd. Hierbij wordt gewerkt met meerjarige programma’s rondom een thema of doelgroep.
 
Deze samenwerking wordt geregeld door de ZG-expertiseorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het borgen van de kennisinfrastructuur, waarbij sprake is van wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk. Daarnaast vervullen zij een regierol in de ontwikkeling, het indienen en uitvoeren van het meerjarig deelsectorplan. In dit plan is de gezamenlijke ambitie van de deelsector uitgewerkt en zijn de speerpunten en programma’s op thema of doelgroep voor de periode 2020-2022 beschreven.

De erkende organisaties zijn verplicht om hun taken op te pakken in samenwerking met alle betrokkenen en ten dienste van de gehele deelsector. De inzet van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep, partnerorganisaties en het netwerk rondom zorg- en dienstverlening is een voorwaarde.

Overige organisaties

Voor de uitvoering van de meerjarige deelsectorplannen en programmalijnen worden consortia gevormd. Hierbij hebben ook de overige organisaties met betrokkenheid tot de doelgroep de mogelijkheid om aan te sluiten. Het uitgangspunt is dat alle partijen binnen een consortium gelijkwaardig zijn. De regierol is belegd bij de ZG-expertiseorganisaties.

________________________________________

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een onafhankelijke adviescommissie in 2017 een advies opgesteld waarin is beschreven hoe de expertisefunctie ZG in de toekomst vormgegeven zou moeten worden. Daaruit is onder meer de ontwikkeling van sectorbrede erkenningscriteria voortgekomen. Ook de keuze om ZonMw aan te wijzen als onafhankelijke, coördinerende partij komt voort uit dit adviestraject

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website