Recentelijk zijn de vier projecten van start gegaan, die binnen de eerste Grote Trials Ronde van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) subsidie hebben ontvangen.

Medicatie

Het ministerie van VWS heeft vanaf 2015 extra budget beschikbaar gesteld om grote trials uit te voeren. Door de betrokkenheid van meerdere centra in dergelijke onderzoeken wordt veel power bereikt en moet implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk sneller dan gebruikelijk verlopen; de participerende partijen zijn immers ook de partijen die in de zorg de behandeling voorschrijven.
Het GGG-programma heeft in dit kader eind december 2015 de eerste ronde uitgezet, die zich specifiek richtte op grote multicenter studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsprobleem met betrekking tot toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. In de komende jaren volgen nog drie Grote Trials subsidierondes.

Meer over de vier gestarte studies 

Effect van behandeling van delirium op IC met haloperidol 
Vanuit het Erasmus MC,met Mathieu van der Jagt als projectleider, wordt in deze multicenter studie (genaamd EuRIDICE) het effect van het behandelen van patiënten met een delirium met haloperidol op een Intensive Care afdeling onderzocht op deliriumduur en patiënt- en familie-ervaringen, bij 738 patiënten. Daarnaast wordt bestudeerd of dit middel bijdraagt aan vermindering van de langetermijneffecten van delirium zoals geheugenklachten en of de eventueel gunstige effecten opwegen tegen de bijwerkingen van haloperidol. 

Effecten van behandeling met spierverslappers bij kinderen met acuut respiratoir distress syndroom
Projectleider Martin Kneyber (UMCG) onderzoekt in deze PAN study in 6 afdelingen voor kinderintensive care de effecten van spierverslappers bij jonge kinderen met het acuut respiratoir distress syndroom op het optreden van longklachten. De resultaten hebben tot doel de behandeling van deze kinderen te verbeteren zodat ze geen restklachten houden.

Onderhoudsbehandeling of afbouw van antipsychotica bij een eerste psychose?
Projectleider Iris Sommer (UMCG) onderzoekt  in deze studie de effecten van het behandelen van een psychose met antipsychotica, waarbij onderhoudsbehandeling met antipsychotica vergeleken wordt met afbouw van antipsychotica. Bij deze studie zijn 20 (GGZ) centra betrokken.

Effectiviteit van tocolyse bij late dreigende vroeggeboorte
Martijn Oudijk is projectleider in deze studie (APOSTEL VIII) vanuit het AMC, die de (kosten)effectiviteit onderzoekt van tocolyse met atosiban bij de behandeling van een spontane dreigende vroeggeboorte tussen 30 en 34 weken ten opzichte van placebo, waarbij gekeken wordt naar neonatale morbiditeit en perinatale sterfte. Het doel is ruim 1500 patiënten te includeren, in 5 centra.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website