Het programma InZicht krijgt een vervolg in 2021. Dat betekent een nieuwe impuls voor onderzoek voor mensen met een visuele beperking.

foto vaan oog

Het doel van het programma InZicht is om wetenschappelijk onderzoek te financieren waar mensen met een visuele beperking baat bij hebben. Stichting InZicht is verantwoordelijk voor dit vervolg. Het programma wordt gefinancierd door steunstichtingen die verbonden zijn aan Bartiméus en Koninklijke Visio. ZonMw voert het programma uit.

Subsidieoproep

In augustus 2021 wordt een subsidieoproep opengesteld. Onderzoekers en instellingen kunnen dan voorstellen voor onderzoeksprojecten indienen.

Impuls voor wetenschappelijk onderzoek

Stichting InZicht en ZonMw zijn verheugd dat zij met dit vervolgprogramma de aandacht voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen kunnen voortzetten en versterken.

ZonMw en Stichting InZicht gaan ervoor zorgen dat onderzoekers binnen het vakgebied en daarbuiten goed op de hoogte zijn van het onderzoek dat uitgevoerd wordt. Onderzoekers kunnen daarmee optimaal gebruik maken van de opgebouwde kennis. Ten slotte wordt de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk uitgebouwd en versterkt.

Bij de opzet en de uitvoering van de onderzoeksprojecten worden mensen met visuele beperkingen nauw betrokken.

Prioriteiten

Het bestuur van InZicht heeft, in samenhang met het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, de focus en de prioriteiten voor dit vervolg bepaald. Gekozen is om voort te bouwen op de verworvenheden van InZicht. De focus ligt op wetenschappelijk onderzoek dat aansluit op vragen uit de praktijk. Daarmee is het programma InZicht inhoudelijk optimaal verbonden met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, dat zich richt op praktijkgericht onderzoek.

Achtergronden

Het programma InZicht bestaat sinds 1998 en gaat in 2021 een volgende fase in. ZonMw zet de subsidieoproepen uit en ziet toe op een zorgvuldige beoordeling van ingediende onderzoeksvoorstellen. Een beoordeling op kwaliteit, én op relevantie, zodat het onderzoek goed aansluit op behoeften die in het veld leven.

Meer informatie

Dick Houtzager, senior programmamanager of Rozemarijn Beemster, programmasecretaris bij ZonMw: Inzicht@zonmw.nl, telefoon 070-3495322

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website