Uit een verkenning van ZonMw en Zorgverzekeraar CZ, blijkt dat er een breed draagvlak is om de toepassing van gedeelde besluitvorming in Nederland te versnellen.

Onder Samen beslissen of gedeelde besluitvorming wordt het proces bedoeld waarin zorgverlener en cliënt gezamenlijk beslissingen nemen over gezondheids- en behandeldoelen. Zij doen dit op basis van wetenschappelijke kennis en op basis van de ervaringskennis, waarden en wensen van de cliënt.

Faciliteren zonder te forceren

Uit de verkenning blijkt dat er een geïntegreerde aanpak nodig is op het niveau van de innovatie zelf, de eindgebruikers, de instelling/organisatie en de randvoorwaarden. Als sleutel voor succes wordt de verandering van gedrag van zorgverleners en cliënten gezien. Waarbij wordt aangedrongen op strategieën die ‘faciliteren, zonder te forceren’. Er wordt gepleit voor een meer programmatische aanpak om beschikbare kennis en initiatieven op termijn te kunnen verbinden. Ook zijn er onderwerpen voor verder onderzoek genoemd.

Meer informatie:

Bekijk de publicatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website