In deze subsidieronde is aan 5 projecten subsidie toegekend. Binnen deze projecten gaat het om onderzoek naar het duurzaam en systematisch leren en verbeteren in de verpleging en verzorging.

De 5 gehonoreerde projecten sluiten aan op het Manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst en dragen bij aan het versterken van de kennisinfrastructuur voor de verpleging en verzorging. Ze hebben een looptijd tot maximaal vier jaar.

Waar zetten de projecten op in?

Leer- en InnovatieNetwerken

Het project Implementatie en optimalisatie van Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) in de geriatrische revalidatiezorg (Hogeschool Inholland) zorgt voor de implementatie en optimalisatie van LINs. Specifiek op de afdelingen geriatrische revalidatie van drie ouderenzorgorganisaties in Amsterdam en Amstelveen.

Ook zorgt het voor de implementatie van ‘client-centred goalsetting’. Dit geeft verpleegkundigen en verzorgenden handvatten om cliënten beter te betrekken in het zorgproces en om cliënten meer eigen regie te geven.  

Leercultuur Evidence Based Quality Improvement

Het project Improve! (Radboudumc) gaat over persoonsgerichte essentiële zorg. Dit onderzoek geeft inzicht in de bestaande aanbevelingen om verpleegkundige handelingen te doen of juist te laten op drie verpleeg sensitieve thema’s:
-    Pijn
-    wondzorg
-    participatie bij de overdracht van zorg

Daarnaast wordt er in de deelnemende instellingen een leercultuur voor Evidence Based Quality Improvement ontwikkeld binnen teams, waarin de bestaande aanbevelingen worden gebruikt om te komen tot de beste essentiële zorg.

Samenwerken in een leerteam

Het project LeerSaam Noord: samen werken, samen leren (NHL Hogeschool) onderzoekt hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurt in 2 ziekenhuizen, 2 revalidatiecentra, 1 langdurige zorg/thuiszorgorganisatie in Friesland en Groningen. Helpt de leermethode zorgverleners in hun beroepsrol en hebben zorgvragers daadwerkelijk meer eigen regie?

Leer- en verbeterklimaat volgens LINC-aanpak

Het project Een leer- en verbeterklimaat waarmee kwaliteit van zorg wordt verbeterd in de langdurige ouderenzorg (Maastricht University) gaat een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat ontwikkelen en evalueren voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit gebeurt binnen het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en volgens de ‘Learning Innovation Nurses Climate‘ (LINC) aanpak. Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als in de thuiszorg.

Lesprogramma’s mensgerichte zorg

Het project Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg (Tilburg University) is een samenwerking met elf ouderenzorgorganisaties. Er wordt onderzoek gedaan naar mensgerichte zorg. Samen met het mbo- en hbo-onderwijs worden twee lesprogramma’s ontwikkeld:  
-    het ophalen van verhalen van ouderen die in het verpleeghuis wonen,
-    hoe je deze verhalen inzet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Nieuwe kennis en vaardigheden nodig

Ruim 400.000 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn werkzaam in alle sectoren van de zorg. Van ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg tot wijkverpleging. Zij hebben nieuwe kennis, vaardigheden en een andere rol nodig.

Dit komt doordat de zorgvraag verandert, onder meer door het toenemend aantal (oudere) mensen met chronische ziekten en aandoeningen, die bovendien langer thuis blijven wonen. De visie op gezondheid verandert naar een meer holistische benadering van gezondheid, waarbij de eigen regie en het functioneren van mensen met chronische ziekten en aandoeningen centraal staat. Het zorgaanbod innoveert en technologische ontwikkelingen spelen een grote rol.

Onderzoekleernetwerk

De onderzoekers van de verschillende projecten vormen met elkaar een onderzoekleernetwerk, waarin van en met elkaar geleerd wordt over de onderzoeksopzet en uitvoering en de opbrengsten. Tevens dragen zij bij aan het verder in beweging zetten van een cultuur van leren en verbeteren in de verpleging en verzorging.

Samenwerking is van belang tussen academische leerstoelen, lectoraten en/of practoraten en met meerdere zorgorganisaties.

Meer lezen

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website