Energiek, een multidisciplinair zelfmanagement groepsprogramma voor mensen met een spierziekte, draagt bij aan verbetering van sociale participatie en van fysieke conditie. Er zijn echter geen verschillen gevonden in de vermoeidheid en kwaliteit van leven van de deelnemers. Dit doelmatigheidsonderzoek van het Radboudumc toont aan dat Energiek effectiever is dan de gebruikelijke zorg, terwijl de zorgkosten niet toenemen.

Veel mensen met een spierziekte zijn chronisch vermoeid en hebben hier in het dagelijks leven last van. Het groepsprogramma Energiek is bedoeld om mensen te helpen om hun conditie te trainen en beter om te gaan met vermoeidheid in het dagelijks leven. In totaal hebben 29 mensen met een spierziekte het programma gevolgd. Deze groep werd vergeleken met 24 mensen die gebruikelijke zorg kregen. De gebruikelijk zorg varieerde van geen paramedische zorg, tot eerstelijns paramedische zorg tot multidisciplinaire revalidatie.

Naast de verbetering op sociale participatie en fysieke conditie, was de groep deelnemers die het Energiek programma volgde, meer tevreden met de uitvoering van de activiteiten dan de groep mensen die de gebruikelijke zorg kregen.

Implementatie

Uit het onderzoek is ook gebleken dat zowel de samenwerking binnen, als tussen deelnemende centra, een belangrijke voorwaarde is voor het naleven van de handleiding van het programma. Daarnaast bleek het enthousiasme en de betrokkenheid van therapeuten, artsen, diëtisten en psychologen een belangrijke bevorderende factor. Bij het werven van deelnemers bleek dat de afstand die moest worden afgelegd om aan de interventie deel te nemen voor een groot deel van de patiënten een belemmering was om aan het programma deel te nemen.

Meer informatie:


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website