Woensdag 8 februari 2017 heeft ZonMw de concept kennisagenda 'Gezond ouder worden' gepubliceerd. Wij nodigen u van harte uit om de concept kennisagenda uiterlijk 22 februari aan te vullen met ontbrekende kennisvragen.

ZonMw heeft de agenda samengesteld op basis van input van experts. Zij hebben in hun regio in beeld gebracht wat er al gebeurt op het vlak van gezond ouder worden en wat op hoofdlijnen de wetenschappelijk stand van zaken is. Het brede veld van praktijk, onderzoek en beleid heeft hierop gereflecteerd via een digitale raadpleging in oktober 2016 en een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Vervolgens is door ZonMw bekeken welke kennisvragen al zijn of zullen worden opgepakt binnen ZonMw-programma’s en in de huidige agenda dus niet meegenomen hoeven te worden.

Kennisvragen aanvullen (8 tot 22 februari)

Van 8 tot 22 februari heeft u nogmaals de gelegenheid de kennisvragen aan te vullen via een digitale vragenlijst. Wij adviseren u de concept kennisagenda door te nemen, voordat u aanvullingen geeft. In de concept agenda is duidelijk aangegeven welke vragen we buiten beschouwing laten, omdat deze elders al (zullen) worden opgepakt. Wij verzoeken u om deze niet opnieuw in te dienen.

Vervolg: prioritering (2 tot 13 maart)

Op basis van de ontvangen aanvullingen, wordt het concept bijgesteld om vervolgens het belang en gewicht van elke kennisvraag vast te stellen. Van 2 tot 13 maart 2017 kunt u aangeven welke kennisvragen u het belangrijkste vindt; u kunt er maximaal 3 per domein kiezen. Wij gaan u ook vragen aan te geven tot welke stakeholdergroep u behoort (burger, zorgprofessional, werkzaam in beleid of onderwijs, onderzoeker, verzekeraar etc.). Op die manier krijgen we zicht op wat de verschillende stakeholders het belangrijkste vinden in de kennisagenda. Dat zal vervolgens het uitgangspunt zijn voor een gespreksronde langs de stakeholders waarin we hun betrokkenheid willen vergroten voor de uitvoering van de kennisagenda.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website