Welke kennisvragen over ‘Gezond ouder worden’ vindt u het belangrijkste? Geef uw prioritering uiterlijk 24 maart door via de online veldraadpleging.

Woensdag 8 februari 2017 heeft ZonMw de concept kennisagenda 'Gezond ouder worden' gepubliceerd. De conceptagenda kon tot en met 22 februari worden aangevuld met ontbrekende kennisvragen. Op basis van de ontvangen aanvullingen is het concept bijgesteld. Om het belang en gewicht van elke kennisvraag vast te stellen, nodigen wij u nu van harte uit om via een online vragenlijst aan te geven welke kennisvragen u het belangrijkste vindt.

Gespreksronde

In de vragenlijst vragen we u allereerst aan te geven tot welke stakeholdergroep u behoort (burger, zorgprofessional, werkzaam in beleid of onderwijs, onderzoeker, verzekeraar etc.). Op die manier krijgen we zicht op wat de verschillende stakeholders het belangrijkste vinden in de kennisagenda. Dat zal vervolgens het uitgangspunt zijn voor een gespreksronde langs de stakeholders waarin we hun betrokkenheid willen vergroten bij de uitvoering van de kennisagenda.

Achtergrond kennisagenda

ZonMw heeft de agenda samengesteld op basis van input van experts. Zij hebben in hun regio in beeld gebracht wat er al gebeurt op het vlak van gezond ouder worden en wat op hoofdlijnen de wetenschappelijk stand van zaken is. Het brede veld van praktijk, onderzoek en beleid heeft hierop gereflecteerd via een digitale raadpleging in oktober 2016 en een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Vervolgens is door ZonMw bekeken welke kennisvragen al zijn of zullen worden opgepakt binnen ZonMw-programma’s en in de huidige agenda dus niet meegenomen hoeven te worden.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website