De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 154 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal € 250.000,- toegekend. Hiermee kunnen de laureaten gedurende 3 jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. 23 onderzoeken vallen onder het ZonMw werkterrein, waarvan 3 zich richten op psychische gezondheid.

Ik heb een droom: seksegevoelige zorg in slaap en depressie

Dr. B.F.P.(Birit) Broekman (v), VU University Medical Center
Zowel insomnia als depressie komen meer voor bij vrouwen dan mannen. Deze sekseverschillen zijn opvallend, maar onbegrepen. Middels 2 cohortstudies en 2 experimentele studies, zal ik de slaapdepressie-link bestuderen, en onderzoeken welke rol geslachtshormonen hierin spelen. De resultaten kunnen bijdragen aan ontwikkeling van sekse-sensitieve behandelingen voor insomnia en depressie.

Het plaatje van ADHD compleet maken

Dr. M. (Martine) Hoogman (v),  Radboudumc Genetica
De beperkingen van ADHD zijn bekend, minder weten we over positieve kanten van ADHD, zoals creativiteit. Om het plaatje van ADHD completer te maken, wil ik creativiteit in de onderliggende neurobiologie onderzoeken in grootschalige klinische en populatie studies. Resultaten zullen bijdragen aan onderwijs, behandeling en kwaliteit van leven van patiënten.

De wisselwerking van hersengebieden in autisme

Dr. L. (Lieke) Kros (v), Erasmus MC – Neurowetenschappen
Autisme is een veelvoorkomende neurologische ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door sociale problemen en repetitief gedrag. Verstoringen in cerebellaire ontwikkeling of werking kunnen autisme veroorzaken. Ik ga onderzoeken hoe het cerebellum andere essentiële gebieden beïnvloedt om beter te begrijpen hoe deze wisselwerking bijdraagt aan autisme en hopelijk nieuwe behandelingsmogelijkheden te helpen identificeren.

Veni

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1.115 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze Veni-ronde is een totaalbedrag van € 38,4 miljoen gemoeid.

Vernieuwingsimpuls

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Meer informatie

Bron: NWO

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website