In opdracht van ZonMw voerde Society Impact in samenwerking met EY een verkenning uit naar de mogelijkheid om Health Impact Bonds in te zetten als nieuw financieringsinstrument voor de implementatie of opschaling van projecten. Het is een instrument om private investeerders/fondsen, zorgverleners, zorgverzekeraars en ministeries te committeren aan innovatie in de zorg. Het onderzoek laat zien wat de kansen en uitdagingen zijn van Health Impact Bonds voor de gezondheidszorg.

Nieuwe vormen van financiering in het zorgdomein zijn noodzakelijk om betaalbare zorg te verlenen in de toekomst. ZonMw wil bijdragen aan kennis over nieuwe financieringsmogelijkheden om innovaties in de zorg mogelijk te maken en vroeg Society Impact daarom een vijftal gesubsidieerde projecten te analyseren op haalbaarheid voor een Helath Impact Bond (HIB). Momenteel wordt er nationaal en internationaal geëxperimenteerd met dit instrument.

Wat is een Health Impact Bond?

Een HIB is een modelmatige aanpak waarbij de relatie tussen interventie-prestatie-besparing centraal staat. Bij een HIB financiert een private investeerder een interventie die gezondheidswinst en kostenbesparingen oplevert. Dan kunnen investeerders uit die besparingen worden terugbetaald door die partij bij wie de besparingen vallen. Op deze manier creëert een HIB de mogelijkheid om meer privaat kapitaal in de zorg te investeren en alleen die bewezen interventies te bekostigen die daadwerkelijk doelmatig en kosteneffectief zijn. Randvoorwaarden om het instrument te gebruiken voor de implementatie en opschaling van projecten zijn o.a: maatschappelijke impact, de effectiviteit van de interventie, de prestatie, de besparingen en inzicht in de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een HIB. De belangrijkste vervolgstap is het verder uitwerken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Uitdagingen

De toekomst van de HIB is veelbelovend, maar tegelijk zijn er ook knelpunten. Bijvoorbeeld het aantonen van causaliteit en van besparingen, de meetbaarheid en beschikbare data, perverse prikkels in het zorgsysteem, meerdere opdrachtgevers en hoge transactiekosten. Dit vergt ontwikkelruimte om technische, praktische en fundamentele zaken op te lossen.

Voorbeeldproject Tinnitus

Tinnitus is een ziekte waarbij de patiënt  (chronisch) en onvrijwillig geluid waarneemt dat er niet is.  Patiënten ontvangen zorg van diverse hulpverleners, waarbij deze zorg vaak onvoldoende en ongeschikt is. De Tinnitusinterventie bestaat uit een behandelprotocol waarbij elementen uit de Tinnitus Retraining Therapy (TRT) gecombineerd worden. De behandeling is gericht op het ‘hertrainen’ van het brein in het waarnemen van het Tinnitussignaal. Vergelijkend onderzoek  laat zien dat de nieuwe zorgvorm effectiever is dan de gebruikelijke zorg. De zorginstelling heeft de ambitie om de methode op te schalen in Nederland. De analyse van Society Impact laat zien dat deze interventie aan de voorwaarden van een HIB lijkt te voldoen. ZonMw verkent op dit moment of het wenselijk is om een MKBA uit te laten voeren.

Meer informatie

  • over investeren in onderzoek en innovatie
  • download het rapport voor meer informatie over HIB en de analyse van een de projecten: Tinnitus, Rosetta, Samen Oud, Luchtbrug, Halt!U valt.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website