In de eerste subsidieronde van Vakkundig aan het werk zijn 11 projecten gehonoreerd voor een totaal bedrag van bijna 500.000 euro. In de projecten wordt kennis ontwikkeld over gemeentelijke aanpakken op het gebied van re-integratie, methodisch werken, armoedebestrijding of schuldhulpverlening.

Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie en waarom? Met de projecten die zijn gehonoreerd wordt een start gemaakt met het vinden van antwoorden op deze vragen. Zo gaat gemeente Zwolle onderzoek doen naar de werkwijze van een sociale onderneming in de stad, gericht op de re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek. In een ander project hebben meerdere gemeenten de krachten gebundeld om meer inzicht te krijgen in parttime ondernemen, een aanpak waarbij iemand zowel wordt begeleid bij zijn ondernemerschap maar ook begeleid richting een baan als werknemer. Leeuwarden doet onderzoek naar de impact van de inzet van ervaringsdeskundigen bij het creëren van toekomstgerichte handelingsperspectieven voor en door arme bewoners. Weer een ander voorbeeld is een onderzoek naar schuldhulpverlening aan particuliere huiseigenaren in Amsterdam. Een aantal projecten richt zich op werkeloze jongeren, zoals bijvoorbeeld het project waarbinnen 7 Noord-Limburgse gemeenten de ‘Baanwijs’ interventie onderzoeken, die gericht is op het van school naar werk begeleiden van kwetsbare jongeren. In deze subsidieronde kon maximaal 50.000 euro per project worden aangevraagd.

Diversiteit

In alle zogenaamde programmalijnen (re-integratie, methodisch werken en schuldhulpverlening en armoedebestrijding) zijn projectaanvragen ingediend en gehonoreerd. De projectbeschrijvingen van alle 11 gehonoreerde projecten zijn vanaf 6 juni 2016 op de ZonMw-website te vinden.
De gehonoreerde projecten zijn verspreid over het hele land. Zo vindt er onderzoek plaats in onder andere de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Wageningen, Arnhem, Zaanstad, Utrecht en Venlo.
Opvallend is dat zowel grote gemeenten, zoals Amsterdam en Rotterdam, als middelgrote en kleine gemeenten vertegenwoordigd zijn binnen de projecten. In ongeveer de helft van de projecten zijn meerdere gemeenten actief betrokken.

Start en looptijd

De projecten starten uiterlijk 16 juni 2016. Met een looptijd van maximaal 6 maanden, worden eind 2016 de eerste resultaten verwacht.

Het kennisprogramma

Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 2018 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Het programma financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van SZW, Divosa, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van VWS. Ook sluit het programma aan bij activiteiten van onder andere het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkbedrijven (SBCM), de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en kennisinstituut Movisie.
Gemeenten en kennisorganisaties kunnen samen vanaf medio mei 2016 tot medio september bij ZonMw een projectidee indienen voor de 2e subsidieronde van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Meer informatie

  • Over het kennisprogramma Vakkundig aan het werk (over de gehonoreerde projecten vindt u vanaf 6 juni 2016 ook op deze pagina)
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website