Voor de zomer starten 7 gemeenten ontwikkeltrajecten om de dienstverlening op het terrein van Werk & Inkomen te verbeteren en professionaliseren. Op die manier worden medewerkers in staat gesteld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter en eerder aan werk te helpen.

De gemeenten Leiden, Amsterdam, Zoetermeer, Hengelo, Leeuwarden, Werkzaak Rivierenland en het SW-bedrijf Amfors gaan professionele handelswijzen ontwikkelen, toepassen en evalueren zodat ze evidence based gaan werken. De handelswijzen worden gebaseerd op wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van de professionals en de ervaringen en behoeften van cliënten. De ontwikkeltrajecten leveren voor gemeenten en de betrokken professionals direct toepasbare eindproducten op. De resultaten worden eind 2020 verwacht.

Het programma Vakkundig aan het werk is een samenwerking tussen Divosa, VNG, UWV, VWS en SZW en wordt uitgevoerd door ZonMw. Doel van het programma is om kennis te ontwikkelen waarmee gemeenten hun uitvoeringspraktijk in het sociaal domein kunnen versterken.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website