Het doel van het programma Zingeving en Geestelijke verzorging is inzicht te verschaffen in hoe aandacht voor zingeving in de thuissituatie ingebed kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager. Welke acties zijn al in gang gezet en wat kunt u de komende tijd van ons verwachten?

Schelp in de branding

Actieonderzoek voor Netwerken Palliatieve Zorg

Eind september zijn 8 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen van actieonderzoekers samen met projectleiders Geestelijke verzorging in de thuissituatie. Per samenwerkingsverband is 1 subsidieaanvraag ingediend. De besluitvorming over de 8 subsidieaanvragen vindt plaats medio december. De gehonoreerde projecten starten vanaf januari 2020. Samenvattingen van de gehonoreerde projecten staan eind januari 2020 op onze website. Er wordt nog een coördinerend onderzoeker aangesteld.

Inventariseren initiatieven en organisatievormen

In het voorjaar van 2020 starten we met een inventarisatie van samenwerkingsinitiatieven en organisatievormen.

Financiering geestelijke verzorging in de thuissituatie/eerstelijn

Op woensdag 2 oktober heeft een expertmeeting plaatsgevonden bij VWS waar de verschillende bekostigingsmogelijkheden van de Geestelijke verzorging in de thuissituatie zijn bediscussieerd. Hier zijn ook voorlopige voorkeuren uitgesproken en gemeten. In november zal de minister een voorlopig standpunt hierover innemen. Het streven is dat begin 2020 de aanpak voor langere termijn bekend wordt. In december zal duidelijk worden welke kennisvragen op dit punt openstaan en wat ZonMw kan betekenen binnen dit korte tijdsbestek.

Expertmeeting over mogelijkheden voor onderzoek naar effecten

Op 26 november vindt een consensusbijeenkomst plaats over effectmeting van aandacht voor zingeving/inzet geestelijke verzorging. Hier zal de basis worden gelegd (advies) voor een subsidieoproep over effecten die in de loop van 2020 online gaat.

Programmatekst

Op dit moment vindt een serie interviews plaats op basis waarvan de programmatekst wordt opgesteld. Het gaat om een praktijkgericht programma. Deze programmatekst omvat prioriteiten voor de korte termijn en zal begin december 2019 worden aangeboden aan VWS.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website