Hoofdzaken, JAIN en de Nederlandse AI Coalitie slaan de handen ineen om te zoeken naar AI-innovaties die de kwaliteit van leven verbeteren of het ziekteproces remmen of stoppen bij mensen met een hersengerelateerde aandoening.

Eén op de 4 mensen in Nederland heeft een hersengerelateerde aandoening en de verwachting is dat dit aantal de komende decennia alleen maar zal toenemen. Artificial Intelligence (AI) is een technologie die veel kan betekenen voor vermindering van de ziektelast en/of de verbetering van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. De Nederlandse AI coalitie (NLAIC), het initiatief Hoofdzaken van de Hersenstichting, ZonMw en MIND, én het Joint Artificial Intelligence Network (JAIN) hebben de handen ineen geslagen om hersengerelateerde aandoeningen over 5 jaar significant te laten dalen door de inzet van AI-innovaties. Gezamenlijk doen ze een uitvraag naar informatie over product(ideeën) voor hersengerelateerde aandoeningen waarbij AI een prominente rol kan vervullen.

Expliciet wordt gezocht naar product(ideeën) die de potentie hebben om op korte termijn maatschappelijk impact te maken. Dat wil zeggen, landelijke opschaalbaar zijn en/of verbreed kunnen worden naar meerdere (hersengerelateerde) aandoeningen. Ook kan informatie over product(ideeën) worden ingediend die nog in de ontwikkelingsfase zitten.

Wat moet u doen?

Lees de oproep en stuur het formulier in vóór 30 april 10.00 uur. De voorwaarden en wat u van ons kunt verwachten staan eveneens beschreven. Medio juni worden de resultaten van de uitvraag bekend gemaakt. We zijn benieuwd naar de inzendingen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website