In het kader van de implementatie van de 8 thema’s van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang hebben 46 regio’s regionale plannen opgesteld. De 46 centrumgemeenten zijn nu uitgenodigd om een subsidieoproep in te dienen voor de uitvoering van concrete afspraken naar aanleiding van de regionale plannen.

Regionale plannen

Vanaf 2016 werken het Rijk, VNG en de 46 centrumgemeenten samen om de visie van de Commissie Toekomst Beschermd wonen te realiseren. Daarvoor hebben de gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s,  plannen opgesteld, inclusief concrete regionale en lokale uitvoeringsafspraken. Het gaat hierbij om afspraken tussen gemeenten onderling, maar ook tussen gemeenten en samenwerkingspartners zoals aanbieders, cliëntorganisaties, woningcorporaties en verzekeraars. De afspraken zijn gericht op een integrale werkwijze binnen het gehele sociale domein.

De 46 centrumgemeenten kunnen binnen deze oproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) de concrete afspraken naar aanleiding van de regionale plannen.

Op uitnodiging

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door de 46 centrumgemeenten die zijn betrokken bij de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De subsidie bedraagt maximaal €80.000,-, waarbij de regio’s 40% eigen bijdrage inbrengen. De projecten hebben een looptijd van maximaal 24 maanden.

Bekijk hier de volledige subsidieoproep.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website