In 2020 voert ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uit naar de behoefte aan een organisatie voor de professionalisering van het vakgebied Implementatie in zorg en gezondheid.

Het betreft het doorontwikkelen van het al langer bestaande Nederlands Implementatie Collectief (NIC), waar vertegenwoordigers van het Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos instituut, ZonMw, Zorginstituut Nederland, Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit het initiatief toe namen.

Een survey onder implementatiespecialisten in Nederland is een onderdeel van deze verkenning. In dat kader verzoeken we u een vragenlijst in te vullen. U kunt zich hierin ook registreren als u wilt meedenken of meedoen aan het NIC. Ook als u nieuws van het NIC wilt (blijven) ontvangen.

Naar de vragenlijst

Met een tweede vragenlijst, die later verschijnt, willen we een verdiepende analyse doen van de relaties die implementatiespecialisten hebben, wat tot een visuele weergave van het implementatielandschap in Nederland zal leiden.

Meer informatie over het NIC is te vinden op www.nederlandsimplementatiecollectief.nl.

Neem bij vragen s.v.p. contact op via etzelmueller@zonmw.nl

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website