Recent is het Usutu-virus aangetroffen bij merels. Dit arbovirus komt sinds september 2016 in Nederland voor.

 In een project van het ZonMw-programma Non-alimentaire zoönosen wordt dit virus gedetecteerd. Ook wordt gekeken naar mogelijke humane infecties.

Arbovirus

Een groot probleem bij de talrijke arbovirusuitbraken is dat ze zo onverwacht en voorspelbaar zijn. De aanleiding voor het project is de behoefte aan nieuwe en betaalbare surveillancetechnieken waarmee informatie over virusintroductie en circulatie eerder beschikbaar komt. Dan kunnen vroegtijdig maatregelen worden genomen om de volksgezondheid te beschermen tegen deze infectieziekten.

Samenwerking

In dit project werken het Erasmus MC, Universiteit Wageningen en het AMC samen met de het RIVM en de Gezondheidsdienst voor Dieren aan een generiek sample protocol voor vroegtijdige detectie van de top-3-virussen.

Resultaat

Beoogd resultaat van het project zijn aanbevelingen voor introductie van een wetenschappelijk geteste infrastructuur voor vroegsignalering van de belangrijkste arbovirussen in Nederland.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website