Vandaag is de oproep voor de tweede subsidieronde van het programma Kwaliteit van Zorg: Actieonderzoek Innovatieve Zorg opengesteld. Net zoals bij de eerste oproep wordt in het programma naar oplossingen gezocht voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. Doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt en professional in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert.

Afbeelding van SG Erik Gerritsen
Boodschap van SG Erik Gerritsen aan alle actieonderzoekers

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is verbonden aan een zorgorganisatie, waarin innovatieve processen van zorg reeds plaatsvinden (bijvoorbeeld in de vorm van pilots). De bestuursverantwoordelijke ondersteunt de aanvraag.

Verder zijn er naast de hoofdaanvrager andere relevante stakeholders medeaanvrager. Deze zijn betrokken bij de zorginnovatie en werkzaam buiten de organisatie van de hoofdaanvrager. Daarbij valt te denken aan zorgaanbieders, patiënten die direct met de zorg te maken hebben, onderzoekers van een kennisinstelling of zorgverzekeraars vanwege bekostigingsvraagstukken.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor deze ronde is in totaal € 900.000 beschikbaar, voor 3 tot 5 projecten. De looptijd van het project is maximaal 18 maanden.

Voor de voorwaarden wordt u verwezen naar de oproep in de subsidiekalender.

Hoe kan subsidie aangevraagd worden?

Tot uiterlijk 15 november 2018 voor 14.00 uur kunt u een projectidee indienen. Bij een positieve beoordeling van de programmacommissie nodigt ZonMw u uit om een gedetailleerde subsidieaanvraag op te stellen en in te dienen. De deadline voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag is 2 april 2019 om 14:00 uur. De volledige subsidieoproep en criteria leest u in de subsidiekalender van ZonMw.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website