ZonMw organiseert een tweede informatiebijeenkomst voor de subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. De eerste informatiebijeenkomst is inmiddels vol. Wilt u meer informatie over het programma en de subsidieoproep? Meld u dan uiterlijk 20 april 2018 aan voor deze extra bijeenkomst.

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

VWS heeft ZonMw gevraagd om een Actieprogramma op te zetten om te experimenteren met het organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd. Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bevorderen we dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke activiteiten bij te dragen aan een sterke samenleving. Daarbij krijgen jongeren ruimte, waardering en ondersteuning om zichzelf te ontplooien en talenten te ontwikkelen. En organisaties krijgen ruimte en ondersteuning in het ontwikkelen van aanvullende en nieuwe activiteiten van en met de talenten van jongeren. De 1e subsidieoproep ging 10 april 2018 open. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de 1e ronde is op dinsdag 22 mei 2018 om 12.00 uur.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst lichten we de subsidieoproep, de begroting en ProjectNet toe en beantwoorden we uw vragen. Deze tweede informatiebijeenkomst is bedoeld voor (potentiële) subsidieaanvragers. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 april van 13.30 tot 16.30 uur in Den Haag (inloop vanaf 13.00 uur).

Wie kan aanvragen?

Eén of meerdere organisaties zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doel nastreven en waarbinnen aantoonbaar expertise aanwezig is op het gebied van werven, matchen, het bieden van een passend aanbod en het begeleiden van jongeren worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij deze organisatie(s) is reeds sprake van vrijwillige maatschappelijke inzet (van jongeren). Organisaties met winstoogmerk zijn uitgesloten van het aanvragen van subsidie, maar mogen wel onderdeel uitmaken van de proeftuin, mits zij hiermee geen economisch gewin nastreven.

Kosten en inschrijving

Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis, maar inschrijven is verplicht. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 20 april 2018 inschrijven door een e-mail te sturen naar amd@zonmw.nl met:

  • uw voornaam en achternaam
  • uw e-mailadres
  • naam van uw organisatie

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website