Fawzia Nasrullah en Jacqueline Kool zijn benoemd als bestuurslid van ZonMw. Zij volgden op 1 november Elisa Carter en Hwa Tjoa op, die afscheid namen als bestuursleden.

De bestuursleden zijn officieel voor 4 jaar benoemd door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Fawzia Nasrullah

In de jeugdzorg en volwassenen psychiatrie heeft Fawzia Nasrullah diverse functies bekleed en is nu onder andere bestuurder van Youké, Sterke Jeugd, een organisatie voor specialistische Jeugd-& Opvoedhulp, voorzitter Raad van Toezicht Pharos en toezichthouder Bevolkingsonderzoek MW. Verder is ze op dit moment lid van 2 programmacommissies van ZonMw, namelijk Effectief werken in de Jeugdzorg en Academische werkplaatsen Jeugd.

Jacqueline Kool

Jacqueline Kool heeft als adviseur, belangenbehartiger, onderzoeker en schrijver een breed palet aan activiteiten ontplooid op het gebied van beeldvorming en participatie van mensen met een beperking. Belangrijke thema’s daarbij zijn: De (maatschappelijke) kijk op de relatie tussen ziekte, gezondheid en zingeving, en de betekenis van lichamelijkheid en seksualiteit. Zij is mede-oprichter van en werkzaam bij Disability Studies in Nederland (DSiN), een stichting die via onderwijs, onderzoek, kennisnetwerken en ‘living labs’ werkt aan een inclusieve samenleving. Daarnaast vervulde zij diverse bestuurlijke functies, onder andere bij Spierziekte Nederland. Rode draad in haar werk is het verbinden van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website