Twee multidisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk aan de slag om de economische zelfstandigheid en economische veerkracht van economisch kwetsbare vrouwen te vergroten. Dit zal leiden tot concrete en duurzame handelingsperspectieven voor alle betrokken partijen.

Uit de meest recente cijfers van het CBS uit 2020 blijkt dat vrouwen in economische en financiële zelfstandigheid achterlopen op mannen. Slechts 53% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 76% van de mannen.

Living labs voor vergroten economische veerkracht

De twee consortia gaan aan de slag in living labs met economisch kwetsbare vrouwen om hun economische veerkracht te vergroten. Een living lab is een levensechte setting die geschikt gemaakt wordt voor het doen van onderzoek en experimenten. In een living lab wordt in co-creatie tussen onderzoekers, maatschappelijke partijen en de doelgroep zelf gezocht naar en geëxperimenteerd met duurzame, innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Een open en op leren gerichte houding, veel ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking en onderzoek, en wederzijdse nieuwsgierigheid tussen de betrokken partijen zijn kenmerkend voor een living lab aanpak.

Onderzoekers en betrokkenen werken samen aan een oplossing die een verbetering van de situatie oplevert. Dit moet leiden tot concrete handelingsperspectieven voor de betrokken spelers in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen. De living labs focussen zich niet alleen op het verbeteren van de economische positie van vrouwen nu, maar ook op het duurzaam bereiken en behouden van economische zelfstandigheid in de toekomst.

De komende maanden worden de living labs aaneengesmeed tot één groot project, waarbij overkoepelend ook gekeken wordt hoe de resultaten uit de individuele living labs in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context geplaatst kunnen worden. Doel hiervan is dat de handelingsperspectieven uit de living labs wetenschappelijk onderbouwd, duurzaam en opschaalbaar naar andere praktijksituaties worden.

Over de projecten

Samen veerkrachtig: Naar een gelijkere verdeling van arbeid en zorg via betrokken vaderschap
Prof. dr. B (Belle) Derks (projectleider) – Universiteit Utrecht
Betrokken partners: Gender & Diversity Hub Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC, Verwey-Jonker Instituut, SEOR, Emancipator, Mijnkindonline, Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt

Dit living lab richt zich op één van de belangrijkste kantelpunten in de ontwikkeling van de economische zelfstandigheid van (werkende) vrouwen, namelijk de komst van een eerste kind. Veel moeders (maar niet vaders) gaan na de geboorte van het eerste kind minder werken. In dit living lab ontwikkelen onderzoekers, ouders, verloskundigen en werkgevers samen interventies die betrokken vaderschap vanaf de zwangerschap faciliteren om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten.  

Werken doe je niet alleen: Een systeemverandering om moeders met een uitkering naar werk te helpen
Prof. dr. ir. T. (Tanja) van der Lippe (projectleider) – Universiteit Utrecht
Betrokken partners: Future of Work Hub Universiteit Utrecht, TNO, Atria, WOMEN Inc., Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, Gemeente Tilburg, Feniks, Vebego, Divosa, UWV.

In dit living lab worden systeeminterventies ontwikkeld om moeders met een uitkering naar duurzaam werk te begeleiden. Uitgangspunt is een systeeminterventie die opwaartse arbeidsmobiliteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt stimuleert. Kern van deze aanpak is dat de doorstroom van de een verbonden wordt met de instroom van een ander. Samen met de doelgroep, hun naaste omgeving, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke partners worden banen ontworpen die aansluiten bij de mogelijkheden van de vrouwen en hen tot bloei laten komen.

ZonMw-programma Vakkundig aan het werk

Ook het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk heeft aandacht voor dit thema. Het ministerie van OCW heeft ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd in een extra zesde subsidieronde, gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries.

Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website