Tien gezondheidsfondsen, Health~Holland en ZonMw hebben gezamenlijk 22 projecten gehonoreerd. Alle betrokken partijen vinden participatie van patiënten en bedrijfsleven van groot belang omdat het vaak leidt tot een doelgerichtere aanpak en focus op implementatie van de resultaten.

Translationeel onderzoek vertaalt resultaten uit fundamenteel onderzoek naar eerste toepassing bij de mens. Zonder dit type onderzoek dringen belangrijke medisch-wetenschappelijke vindingen onvoldoende door in de kliniek en op de markt. Translationeel onderzoek draagt bij aan een hogere kwaliteit van preventie en zorg en lagere kosten. De samenwerkende partijen vinden het noodzakelijk om veelbelovende behandelmethoden bij de patiënt te krijgen. Door het bundelen van deze krachten worden beschikbare middelen voor onderzoek efficiënter ingezet. 

Publiek- private samenwerking

Ook samenwerking met het bedrijfsleven wordt middels het ZonMw programma gestimuleerd. Onderzoeksorganisaties hadden de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen in samenwerking met het bedrijfsleven. Van de 22 gehonoreerde projecten zijn er in totaal 7 met bedrijfsdeelname. Deze projecten worden, medegefinancierd door het uitvoerend bureau van de topsector Life Sciences & Health,  Health~Holland.

Projecten

De onderwerpen van de projecten  beperken zich tot de aandachtsgebieden van de deelnemende fondsen. Een overzicht van de gehonoreerde projecten per aandachtsgebied:

  • Diabetes fonds – 5 projecten gehonoreerd, waarvan 1 met bedrijfsdeelname
  • Epilepsiefonds – 3 projecten gehonoreerd, waarvan 1 met bedrijfsdeelname
  • Hartstichting – 4 projecten gehonoreerd, waarvan 1 met bedrijfsdeelname
  • Hersenstichting – 4 projecten gehonoreerd
  • De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) – 2 projecten gehonoreerd beide met bedrijfsdeelname
  • De Nederlandse Brandwonden Stichting – 1 project gehonoreerd
  • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS – 1 project gehonoreerd met bedrijfsdeelname
  • Het Reumafonds – 1 project gehonoreerd met bedrijfsdeelname
  • De Stichting MS Research – 1 project gehonoreerd

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website