Het versterken van samenwerking tussen professionals in de geboortezorg wordt gezien als een veel belovende manier om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen. Daarom heeft het Athena Instituut (VU) samen met tientallen zorgprofessionals uit Noordwest Nederland de Toolbox Reflectie en Actie voor Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) ontwikkeld.

De toolbox bevat een stappenplan waarmee een VSV een actieplan kan maken en zelf vorm kan geven aan toekomstige en optimale geboortezorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leervragen: de combinatie van een visie en barrières daarvoor. Op de leervragen zijn verschillende acties ontwikkeld, zoals:

  • gezamenlijke intakes van verloskundigen en gynaecologen
  • met elkaar meelopen op de werkvloer
  • gezamenlijke scholing
  • met elke cliënt een geboorteplan opstellen (en als zorgverlener ernaar handelen)
  • training voor het VSV om meer uit gesprekken met cliënten te halen
  • input van cliënten inbedden in VSV-vergaderingen (middels interviews, enquêtes en een cliëntenraad)

Handleiding

Elk VSV heeft een uitgebreid actieplan ontvangen met daarin een handleiding voor oplossen van complexe problemen en het vormgeven van de geboortezorg van de toekomst. Deze handleiding is ook uitgebracht als een handzaam boek: 'Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda, Toolbox Reflectie en Actie voor verloskundige samenwerkingsverbanden' (Lips, Schuitmaker, Droogers, Broerse. Amsterdam: Athena Instituut, 2015).

Digitale publicatie

De handleiding en meer informatie over de achtergrond en het gebruik van de toolbox vindt u in de digitale publicatie ‘Onderzoek naar zachte factoren van samenwerking in de eerstelijnszorg’. Naast de toolbox staan er in de digitale publicatie nog 5 andere instrumenten om samenwerking te toetsen en te verbeteren.

Op één lijn

Het onderzoek van het Athena Instituut is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Op één lijn, dat naast dit onderzoek nog 5 andere onderzoeksprojecten naar de zachte factoren van samenwerking in de eerstelijnszorg heeft gefinancierd. Het programma Op één lijn richt zich op samenwerking en organisatieontwikkeling in de eerstelijnszorg. Voor meer inhoudelijke informatie over zwangerschap en geboorte kunt u terecht bij het beroepsoverstijgende ZonMw-onderzoeksprogramma Zwangerschap en Geboorte.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website