Drie door ZonMw gesubsidieerde onderzoekers hebben van NWO een Rubiconbeurs gekregen. Zij gaan aan buitenlandse topinstituten onderzoek doen. Verder heeft ZonMw 25 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers een Veni-subsidie toegekend. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze financiering kunnen de zeer getalenteerde wetenschappers gedurende een periode van 3 jaar onderzoek doen.

ZonMw Rubicon

Hoe remt alcohol de groei?

Dr. ir. D.H.E.W. (Daphne) Huberts (v), van Rijksuniversiteit Groningen naar UK, University of Cambridge, Cancer Research UK Cambridge Institute, 24 maanden

Het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap kan schade veroorzaken bij het ongeboren kind. In dit project zal worden onderzocht hoe moleculaire mechanismen, waaronder DNA schade, ervoor zorgen dat alcohol de groei van hersenen en lichaam tegelijkertijd remt.

Shoot the messenger in leukemia

Dr. S.J (Stephin) Vervoort (m), van UMC Utrecht naar Australië, Peter MacCallum Cancer Centre, Cancer Immunology Department, 24 maanden

Leukemische kanker maakt misbruik van de ‘fabriek’ van de cel die transcripties van boodschappen maakt. Deze verhoogt daardoor verkeerde signalen en schakelt zo slechte genen in. De onderzoeker zal onderzoeken hoe deze sterkte van de kanker tot zijn zwakte kan worden omgebogen.

To bias or not to bias: Hunting for cardiovascular drugs

Dr. B.A. (Barbara) Zarzycka (v), van Universiteit van Maastricht naar USA, University of Southern California, The Bridge Institute, 24 maanden  

Om nieuwe medicijnen te kunnen maken tegen hart-en vaat-ziektes is eerst kennis nodig over de daarbij betrokken biomoleculen. Barbara gaat technieken gebruiken om kleine moleculen te ontwikkelen waarmee de farmaceutische eigenschappen van biomoleculen bestudeerd kunnen worden.

ZonMw Veni

Genetische oorzaken van stoornissen in de neuro-ontwikkeling

Dr. T.S. (Stefan) Barakat (m), Erasmus MC
Stoornissen van de hersenontwikkeling komen frequent voor maar zijn vaak onbegrepen. Hier testen de onderzoekers of afwijkingen van niet-coderende genoom elementen een belangrijke rol kunnen spelen in het ziekteproces. Middels een nieuwe methode worden deze zogenoemde enhancers geïdentificeerd, en functioneel getest door middel van minihersenen gemaakt van stamcellen van patiënten.

Opkomende mycobateriële ziekten

Dr. J. (Jakko) van Ingen (m), Radboudumc
Nontuberculeuze mycobacteriën veroorzaken steeds vaker ernstige en nauwelijks te behandelen infecties. Ik stel voor een systeem te bouwen om infecties na te bootsen en hierin slimme combinaties van antibiotica te testen op hun activiteit tegen deze, en later andere, bacteriën. De beste combinaties kunnen dan worden getoetst in klinische studies.

Ontrafelen van het effect van bruin vet op de vaatwand

Dr. Y. (Yanan) Wang (v), Universitair Medisch Centrum Groningen - Pediatrie
Bruin vet is een nieuw aangrijpingspunt in de strijd tegen cardiometabole ziekten. Dit project richt zich op het ontrafelen van het mechanisme hoe activatie van bruin vet aderverkalking voorkomt.

Waarom traumatische herinneringen zich op blijven dringen

Dr. M. (Mirjam) van Zuiden (v), Academisch Medisch Centrum – Psychiatrie
Slachtoffers van traumatische ervaringen, zoals levensbedreigende ongelukken, hebben vaak last van terugkerende onaangename indringende herinneringen. De onderzoekers bestuderen de rol van het stresshormoon cortisol in het ontstaan van zulke indringende herinneringen. Dit zal helpen om de ontwikkeling van indringende herinneringen na trauma in de toekomst te kunnen voorkomen.

Voorspellen van de anti-tumor response na behandeling met immunotherapie

Dr. S. (Sandra) Heskamp (v), Radboud universitair medisch centrum, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
De behandeling van kanker met immunotherapie is zeer veelbelovend. Helaas is immunotherapie duur en niet voor iedereen effectief. De onderzoeker ontwikkelt nieuwe beeldvormende technieken om van te voren te voorspellen wie goed reageert op immunotherapie. Hierdoor wordt de behandeling beter op de individuele patiënt toegespitst en worden onnodige behandelkosten voorkomen.

Betere voorspellingen met grote datasets

Dr. T.P.A. (Thomas) Debray (m), UMC Utrecht
Beslissingen worden steeds vaker gebaseerd op risicoschattingen van statistische voorspelmodellen. Helaas zijn veel van deze ontwikkelde voorspelmodellen onbetrouwbaar en niet breed toepasbaar, veelal omdat gebruikte datasets te klein of ontoereikend blijken. Dit project ontwikkelt nieuwe methoden om voorspelmodellen accurater en breder toepasbaar te maken door gebruik te maken van “big data sets”.

TLR10 activatie remt Lyme artritis

Dr. M (Marije) Doppenberg-Oosting (v), Radboudumc, Afdeling Interne Geneeskunde
Na herkenning van ziekteverwekkers zoals de Borrelia-bacterie komt ons afweersysteem in actie om deze op te ruimen. De rol van één van deze herkenners (TLR10) wordt bestudeerd, omdat TLR10 een unieke remmende functie heeft. TLR10 zou daarom gebruikt kunnen worden in behandeling van de ziekte van Lyme.

Voorkomen dat iemand een chronisch ontstekingsziekte krijgt
Dr. P.L. (Paul) Klarenbeek (m), UvA, Geneeskunde
Ik onderzoek cellen die alleen voorkomen in het bloed van mensen die in de toekomst de ontstekingsziekte reumatoïde artritis gaan krijgen. Door de werking van deze cellen te begrijpen hopen we nieuwe therapieën te ontwikkelen om reuma en andere chronische ziekten te voorkomen.

Genen als experiment van de natuur?

Dr. S. A. (Sonja) Swanson (v), Erasmus MC – Department of Epidemiology
De verdeling van onze genen wordt vaak gezien als een experiment van de natuur, waarmee de gevolgen van overgewicht op hart- en vaatziekten, hersenziekten en psychiatrische ziekten bestudeerd kunnen worden. Zullen nieuwe analysetechnieken ontwikkeld worden om d.m.v. genen het gezondheidseffect gedurende het hele leven van overgewicht op gezondheid te ontrafelen.

Focus op hoge bijziendheid

Dr. V.J.M. (Virginie) Verhoeven (v), Erasmus MC – Oogheelkunde & Klinische Genetica
Hoge bijziendheid (een brilsterkte van -6 of meer) leidt tot blindheid en komt steeds vaker voor. Behandelingsmogelijkheden zijn momenteel beperkt. Ik ga onderzoeken hoe een ingewikkeld samenspel tussen erfelijke factoren en omgevingsfactoren kan leiden tot hoge bijziendheid en hoe dit voorkomen kan worden.

Waarom psychische stress Parkinson tremor verergert

Dr. R.C.G. (Rick) Helmich (m), Radboud universitair medisch centrum, Neurologie
Parkinson tremor wordt erger tijdens psychische stress, en beschikbare medicatie heeft dan een minder goed effect. Ik onderzoek met hersenscans hoe het noradrenaline systeem – wat actief is tijdens stress – Parkinson tremor versterkt. Daarnaast onderzoek ik in hoeverre medicatie die aangrijpt op het noradrenaline systeem (propranolol) tremor tijdens stress vermindert.

Aan de wandel: bespioneren van uitgezaaide huidkanker cellen

Dr. LMA (Laila) Ritsma (v), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) – Molecular Cell Biology
Wanneer huidkanker uitzaait naar de lever is het vrijwel onmogelijk patiënten te genezen. De aanvraagster gaat een middelmatig functionerend medicijn (TGF-? inhibitor) beter laten werken. Met behulp van geavanceerde microscopie brengt ze in kaart welke
cellen op welk moment het beste zouden kunnen worden aangepakt met behulp van het medicijn.

Metingen in de geneeskunde: kies en gebruik de beste uitkomstmaat

Dr. L.B. (Wieneke) Mokkink (v), VUmc – Epidemiologie en Biostatistiek
Er worden in klinisch onderzoek veel meetinstrumenten gebruikt van onvoldoende kwaliteit. Onderzoeksresultaten verkregen met zulke meetinstrumenten kunnen onbetrouwbaar en niet valide zijn. Ik ontwikkel richtlijnen om artsen/onderzoekers te helpen het beste instrument te kiezen. In dit project richt ik me op tests en prestatiemetingen die door (para)medici worden uitgevoerd.

Hart voor reuma

Dr. D. (Diane) van der Woude (v), LUMC, Leiden – Reumatologie
Reuma-patiënten hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten. Dit project onderzoekt het verband tussen deze twee ziektes. Specifieke stoffen in het bloed van reumapatiënten blijken ook voor te komen bij hartpatiënten. Wat vertellen deze “bloedmarkers” ons over het ontstaan van beide aandoeningen, en spelen zij hierbij een oorzakelijke rol?

Behoud de bescherming! – Ontspoorde afweercellen specifiek verwijderen bij auto-immuunziekten

Dr. H.U. (Ulrich) Scherer (m), Leids Universitair Medisch Centrum – Reumatologie
Ons afweersysteem is een krachtig wapen. Bij reumatoïde artritis ontsporen afweercellen die normaal beschermende antistoffen maken. Onderzoekers proberen de achilleshiel van deze ontspoorde afweercellen op te zoeken. Deze kennis kan dan worden gebruikt om deze cellen specifiek te verwijderen zonder daarbij bescherming van ons afweersysteem aan te tasten.

Immuniteit van de long onder een moleculair vergrootglas

Dr. R. (Ralph) Stadhouders (m), Erasmus MC - Longziekten
Het immuunsysteem beschermt ons tegen ziekteverwekkers. Echter, soms vergist ons immuunsysteem zich en reageert het overdreven heftig op onschuldige stoffen, met allergieën of astma als gevolg. De onderzoeker gaat in de kern van de verantwoordelijke immuuncellen bekijken hoe ze worden geactiveerd en waarom dit fout gaat bij astma.

Wanneer drukt zwangerschapsdiabetes een stempel?

Dr. Ir. E.W. (Elmar) Tobi (m) – Leids Universitair Medisch Centrum
Zwangerschapsdiabetes verhoogt het risico van het kind op zwaarlijvigheid en diabetes. Diagnose en behandeling start meestal halverwege de zwangerschap. Is dit vroeg genoeg om dit te voorkomen? Dit onderzoek kijkt of zwangerschapsdiabetes al in het eerste trimester het metabolisme verandert. Verder worden de metabole veranderingen in kaart gebracht op celniveau.

Slapend van je trauma af

Dr. H.J.F. (Hein) van Marle (m), Vumc – Department of Anatomy & Neurosciences
Post-traumatische stress stoornis is een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij traumatische herinneringen de basis vormen voor nachtmerries en flashbacks. In dit project onderzoek ik of het manipuleren van trauma-gerelateerde herinneringen tijdens
de slaap die volgt op behandeling, het behandeleffect vergroot.

Klopt je hart als je DNA niet klopt?

Dr. M. (Magdalena) Harakalova (v), UMCU – Divisie Hart en Longen
Hartspierziekten zijn ernstige aandoeningen waarbij ziekte-veroorzakende veranderingen in het DNA (mutaties) een belangrijke rol kunnen spelen. Tot nu toe is het nog onduidelijk hoeveel mutaties bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. Gebruikmakend van nieuwe DNA technieken zal onderzocht worden hoe combinaties van verschillende mutaties het ontstaan van hartspierziekten beïnvloeden.

Verwaarloosde geneesmiddelontwikkeling

Dr. T.P.C. (Thomas) Dorlo (m), UU – Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences
Verwaarloosde tropische ziektes eisen veel slachtoffers in ontwikkelingslanden. Toch is maar 1% van nieuwe geneesmiddelen bestemd voor deze ziektes. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van wiskundige modellen om geneesmiddelonderzoek voor leishmaniasis, een van deze verwaarloosde ziektes, beter, goedkoper en sneller te maken.

Van verschillende naar beste behandeling

Dr. H.F. (Hester) Lingsma (v) Erasmus MC – Maatschappelijke Gezondheidszorg
Er zijn vaak grote verschillen in behandeling tussen ziekenhuizen, mede omdat van veel behandelingen niet duidelijk is hoe effectief ze zijn. In mijn onderzoeksproject zal ik de variatie tussen ziekenhuis juist gebruiken om er achter te komen welke behandelingen wel en niet werken, onder andere voor patiënten
met traumatisch hersenletsel.

Een nieuwe immuuntherapie voor darmkanker

Dr. N.F.C.C. (Noel) de Miranda (m), LUMC – Pathologie
Recentelijk heb ik een nieuwe immuuncel populatie ontdekt met de potentie kankercellen op te ruimen die niet herkend kunnen worden door T-cellen, een van de voornaamste immuuncellen. Ik streef naar het karakteriseren van deze nieuwe immuuncel populatie
en het testen van zijn potentiële toepassing als een nieuwe immuuntherapie voor kankerpatiënten.

Energiecrisis in het falende hart

Dr. B.D. (Daan) Westenbrink (m), UMCG - afdeling cardiologie
Hartfalen is een dodelijke ziekte waarvan de oorzaak nog niet achterhaald is. Bekend is wel dat de energiereserves in het hart uitgeput raken. De onderzoekers gaan uitzoeken of dit komt doordat de mitochondriën, de energiefabrieken van het hart, worden geremd.

Eliminatie van worminfecties in mensen

Dr. L.E. (Luc) Coffeng (m), Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam – Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Worminfecties hebben nog altijd een groot effect op de gezondheid en sociaaleconomische situatie van meer dan een miljard mensen. Deze infecties staan op de agenda om mondiaal uitgeroeid te worden. De onderzoeker zal nieuwe methoden ontwikkelen om beter te begrijpen en voorspellen hoe massa-behandeling tot uitroeiing van worminfecties kan leiden.

Hart aan de slag: de energiebalans moet kloppen

Dr. ir. A.J. (Ot) Bakermans (m), AMC - Radiologie
Aangeboren afwijkingen in de stofwisseling van vetten kunnen leiden tot hartproblemen. De precieze oorzaak is nog onbekend, waardoor een goede behandeling ontbreekt. In dit project gaat de onderzoeker de energiehuishouding in het hart meten met speciale MRI-technieken, terwijl de patient zich inspant op een ligfiets in de MRI scanner. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website