Als kanker sneller wordt opgespoord, leidt dit tot een lagere ziektelast voor de patiënt. Hoeveel tijd neemt het (opsporings)proces eigenlijk in beslag en waar is de meeste tijdwinst te behalen?

Het antwoord op deze vraag hebben we nog niet in Nederland. Binnen het project ‘Improving early detection of cancer in primary care’ wordt nu in kaart gebracht hoeveel tijd de verschillende fases van opsporing in beslag nemen, voor 10 verschillende vormen van kanker.

Verschillende fases van opsporing

Hoeveel tijd nemen de volgende fases in beslag?
•    van eerste symptoom van kanker tot eerste gerelateerde consult bij de huisarts
•    van eerste kankergerelateerde consult tot verwijzing naar het ziekenhuis
•    tussen verwijzing door de huisarts en definitieve diagnose

Ook wordt onderzoek gedaan naar voorspellers van relatief lange doorlooptijd en de relatie tussen doorlooptijd en ernst van ziekte bij definitieve diagnose.

Verschillende vormen van kanker

De verschillende fases van opsporing worden in kaart gebracht voor 10 vormen van kanker. Het gaat om deze vormen:
•    darmkanker
•    longkanker
•    prostaatkanker
•    borstkanker
•    slokdarm
•    maagkanker
•    nierkanker
•    blaaskanker
•    ovariumkanker
•    huidkanker (melanoom)

Meer informatie

Het project Improving early detention of cancer in primary cancer is onderdeel van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) van het cluster Kwaliteit van Zorg.

HGOG draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de huisarts rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website