Tien projecten ontvangen financiering vanuit de subsidieronde ‘Technologie voor Bemensbare Zorg: Doorbraakprojecten’ van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI). De gehonoreerde projecten gaan aan de slag met kortlopende projecten die bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe inzichten en doorbraken in het medisch technologische veld.

De gehonoreerde projecten dragen indien succesvol op termijn bij aan de IMDI-doelstellingen: technologie die inzet van zorgpersoneel ondersteunt en/of vervangt, of technologie die de zorgvraag van chronisch zieken en ouderen vermindert.

Bij de gehonoreerde doorbraakprojecten zijn de basis- en werkingsprincipes van de technologie duidelijk, maar is er nog geen experimenteel bewijs voor. Tijdens het project wordt aan dit bewijs gewerkt en wordt daarnaast een proof of concept ontwikkeld. Prof. dr. Bert Leufkens is als voorzitter van de beoordelingscommissie blij met de honoreringen: “Deze doorbraakprojecten zijn geselecteerd omdat ze tot doel hebben bestaande of vernieuwende technologie op een slimme manier in te passen in de zorg. Dat is goed voor patiënten, maar ook belangrijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”. Alle projecten hebben een MVI-component in zich. Dit houdt in dat maatschappelijke aspecten (zoals ethische, juridische, sociologische, economische en (gedrags)psychologische aspecten) vanaf de start worden meegenomen in het ontwerpproces van een (technologische) innovatie.

Per aanvraag was maximaal €125.000 subsidie beschikbaar.

De volgende tien projecten zijn gehonoreerd (in alfabetische volgorde, op naam van de projectleider):

  • Chronische nierziekten: van periodiek meten naar actief monitoren - Dr. C. Boersma
  • An Empathic Virtual Coach for Amnesia Patients – Prof. Dr. T. Bosse
  • AI-based diuretic self-therapy in heart failure - Prof. dr. Hp. Brunner-La Rocca Arts
  • Home-based measurements of dyskinesia using smartphonecoupled inertial sensor technology and machine learning (MODYS@home) - Dr. H. Haberfehlner
  • Low power, radio-frequency sensors for selective detection of glucose in sweat - Dr. E.L. von Hauff
  • 4D-EEG: from brain signal propagation to functional understanding - Prof. dr. F.C.T. van der Helm
  • Reducing re-scans in clinical MRI exams - Dr. T. van Leeuwen
  • Patient specific pessary - Dr. K. Notten
  • HUGO - Collaborative Human&Robot Coaching Framework for Behavior Change - Dr. ir. M.H. Vastenburg
  • Precision simulations to predict the individual optimal ankle foot orthosis - Nf. Waterval

Over Innovative Medical Devices Initiative (IMDI)

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) als strategisch Publiek-Privaat Partnership bestaat sinds 2010. Het doel van IMDI is de ontwikkeling en toepassing van medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Juist van medische technologie is op deze gebieden een grote bijdrage te verwachten.

IMDI is een samenwerkingsverband tussen ZonMw, NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), en NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (MVI).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website