Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat meldt dat vorig jaar in totaal 356.00 jongeren hulp ontvingen. In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd: daarin staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van jeugdhulp, bijvoorbeeld voor jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblematiek.

Niet alleen de huisarts verwijst door naar hulpverleners, ook een gemeente of hulpinstelling kan jongeren doorverwijzen. In veel gevallen gaat het om ambulante hulp: de jongere wordt dan begeleid door een hulpverlener of een wijkteam van de gemeente en hoeft niet opgenomen te worden. Dit sluit aan bij het transformatiedoel ‘Eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen’, zoals beschreven in de memorie van toelichting op de Jeugdwet.

Welke aanpak is effectief?

In de zorg voor de jeugd wordt tal van behandelingen en signaleringsinstrumenten ingezet om problemen in het opvoeden en opgroeien vroegtijdig aan te pakken. Lange tijd is aangenomen dat deze aanpakken werken, maar structureel onderzoek daarnaar ontbrak. ZonMw heeft de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd om de werkzaamheid te achterhalen. De resultaten van dat onderzoek zijn gebundeld in de publicatie ‘En… werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd’. 

Waarom werkt deze aanpak?

Nu is het tijd voor een volgende slag. Wat maakt eigenlijk dat een interventie werkt? Met deze vraag is het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’ druk aan de slag. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website