De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen over methodisch werken en integraal werken is 30 november 2017, 14:00 uur. Om potentiële subsidieaanvragers uitleg te geven over het indienen van de subsidieaanvraag organiseerde ZonMw donderdag 14 september een informatiebijeenkomst.

ZonMw gaf een toelichting op de 2 openstaande subsidieoproepen en beantwoordde vragen.
Om methodisch werken te illustreren lichtte Paul van der Aa, lector Hogeschool Rotterdam zijn onderzoek ‘Versterken methodisch werken HRM’ toe. Van der Aa kijkt naar het handelen van de professional als werkzaam bestanddeel van een interventie. Zijn onderzoek gaat over de samenhang tussen gemeentelijke human resource-interventies en het methodisch werken van  klantmanagers die zich bezighouden met arbeidsre-integratie.    

Casuïstiekvoering ter bevordering van integraal werken

Dagvoorzitter Monique Peltenburg sprak met Sanneke Verweij  (Movisie) en Machteld van de Wetering (beleidsadviseur sociale wijkteams gemeente Almere) over casuïstiekvoering om integraal werken te bevorderen. In het gesprek vertelt Van de Wetering dat het voor een gemeente soms moeilijk is om de integraliteit te bewaken. Als voorbeeld noemt zij het bestaan van verschillende loketten voor cliënten. Met 1 loket is nog niet alles opgelost, want achter dit loket is afstemming en samenwerking nodig. Men heeft elkaar nodig. Dit beaamt Verweij. Bij de dienst- en zorgverleners staat in hun werk de cliënt altijd centraal. Dat bindt deze professionals. Vanuit deze gedachte zullen zij aan de hand van casuïstiekbespreking kunnen kijken  hoe hun samenwerking te verbeteren.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website