De ontwikkeling van onder andere nieuwe medicijnen wordt (deels) gebaseerd op resultaten uit dierstudies.

De vraag is echter welke studies robuust genoeg zijn om dergelijke vervolgstudies op te baseren. De discussie naar aanleiding van een aantal gepubliceerde artikelen in de British Medical Journal suggereert dat niet alle studies een goede basis vormen om op voort te bouwen. Ook zijn niet altijd alle gegevens van die dierstudies even eenduidig en transparant beschikbaar.

ZonMw hecht veel waarde aan een goede en goed toegankelijke publicatie van onderzoeksgegevens. Binnen het ZonMw programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) is het daarom verplicht om bij de publicatie van resultaten de ARRIVE guidelines te hanteren. Binnen MKMD zijn er naast subsidies voor proefdiervrije innovaties ook subsidies beschikbaar voor het publiceren van neutrale of onverwachte resultaten van dierproeven en voor systematisch literatuuronderzoek van dierstudies.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website